ΜΑΪΟΣ-ΙΟΥΝΙΟΣ 2023, ΤΟΜΟΣ 40, ΤΕΥΧΟΣ 3

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ανασκοπησεις

Φόβος, μοναξιά και κατάθλιψη στους μεγαλύτερους σε ηλικία ενήλικες
κατά την περίοδο της πανδημίας COVID-19
Λ. Μουστακοπούλου, Θ. Αδαμακίδου, Π. Αποστολάρα, Μ. Μαντζώρου
ΠΕΡΙΛΗΨΗ | ΠΛΗΡΕΣ ΚΕΙΜΕΝΟ

Εμβολιαστική κάλυψη παιδιών προσχολικής ηλικίας στην Ελλάδα
Μ. Μαΐση, Κ. Βλασιάδης, Χ. Τσίου, Ε. Λαχανά, Ε. Πατελάρου
ΠΕΡΙΛΗΨΗ | ΠΛΗΡΕΣ ΚΕΙΜΕΝΟ

H σχέση αλληλεπίδρασης μεταξύ των κοινωνικών καθοριστικών παραγόντων υγείας
και COVID-19
Α. Σταματοπούλου, Ε. Σταματοπούλου, Ν. Τσούκαλης-Χαϊκάλης, Ε. Παπαγεωργίου, Δ. Χανιώτης, Φ. Χανιώτης
ΠΕΡΙΛΗΨΗ | ΠΛΗΡΕΣ ΚΕΙΜΕΝΟ

ερευνητικες εργασιες

H συχνότητα συμμετοχής σε ένα περιφερειακό κέντρο αιμοδοσίας της Κρήτης (Ελλάδα)
κατά την περίοδο του αποκλεισμού της πανδημίας SARS-CοV-2
Ν. Ρίκος, Μ. Φραγκιαδάκη, Χ. Φραντζεσκάκη, Α. Κασσωτάκη, Α. Μπαλάσκας, Μ. Λιναρδάκης
ΠΕΡΙΛΗΨΗ | ΠΛΗΡΕΣ ΚΕΙΜΕΝΟ

Αξιολόγηση επιπέδων άγχους στο νοσηλευτικό προσωπικό γενικού νοσοκομείου
Κ. Παπανδρεοπούλου, Α. Γούλα, Σ. Χρυσανθόπουλος, Μ.Α. Σταμούλη
ΠΕΡΙΛΗΨΗ | ΠΛΗΡΕΣ ΚΕΙΜΕΝΟ

Επίδραση δημογραφικών και επαγγελματικών χαρακτηριστικών στην εξουθένωση
και στην ικανοποίηση των επαγγελματιών υγείας κατά τη διάρκεια της COVID-19
Ν. Μολλάς, Π. Θεοδώρου, Δ. Πιστόλας, Χ. Πλατής
ΠΕΡΙΛΗΨΗ | ΠΛΗΡΕΣ ΚΕΙΜΕΝΟ

Ηγεσία και δυναμική της ομάδας στους οργανισμούς υγείας
Δ. Χαροκόπου, Μ. Σαρρής
ΠΕΡΙΛΗΨΗ | ΠΛΗΡΕΣ ΚΕΙΜΕΝΟ

Κυτταρογενετικά ευρήματα σε 126 ασθενείς με πολλαπλό μυέλωμα –
μια αναδρομική μελέτη ενός κέντρου
V. Miteva, C. Ruseva, Τ. Chervenkov, I. Micheva
ΠΕΡΙΛΗΨΗ | ΠΛΗΡΕΣ ΚΕΙΜΕΝΟ

Διερεύνηση στιγματισμού επαγγελματιών υγείας
που εργάζονται σε πτέρυγες ασθενών με COVID-19
Ε. Φραδέλος, Ι.Β. Παπαθανασίου, Φ. Τζαβέλλα, Π. Μαγγούλια, A.J. Nashwan, Β. Αλικάρη
ΠΕΡΙΛΗΨΗ | ΠΛΗΡΕΣ ΚΕΙΜΕΝΟ

Η επίδραση της COVID-19 στις απομονωμένες κοινωνίες: Η περίπτωση της Λήμνου
Μ. Κασσίμη, Σ. Καραχρυσάφη, Γ. Δελής, Δ. Καββαδάς, Θ. Παπαμήτσου
ΠΕΡΙΛΗΨΗ | ΠΛΗΡΕΣ ΚΕΙΜΕΝΟ

Διερεύνηση ποιότητας ύπνου σε άτομα μέσης και προχωρημένης ηλικίας
κατά την πανδημία COVID-19
Β. Καραντζιά, Ι. Τζούμαρη
ΠΕΡΙΛΗΨΗ | ΠΛΗΡΕΣ ΚΕΙΜΕΝΟ

Αξιοπιστία και εγκυρότητα της ελληνικής εκδοχής
της αναθεωρημένης κλίμακας γνώσεων για τον διαβήτη, του Michigan
Ε. Μηνασίδου, Κ. Γυμνοπούλου, Θ. Καυκιά, Σ. Σταφυλίδης, Μ. Κουράκος, Ν. Τεντολούρης, Χ. Λεμονίδου
ΠΕΡΙΛΗΨΗ | ΠΛΗΡΕΣ ΚΕΙΜΕΝΟ

Εικονικοί ασθενείς για την εκπαίδευση ασθενών εν μέσω πανδημίας COVID-19
E. Ντάφλη, E. Ρωμανοπούλου, Μ. Ζήδρου, Δ. Κοντογιάννη, Π. Αντωνίου, Α. Μπίλλης, Π.Δ. Μπαμίδης
ΠΕΡΙΛΗΨΗ | ΠΛΗΡΕΣ ΚΕΙΜΕΝΟ

ειδικα αρθρα

Τα εργαλεία του συνεργατικού διαδικτύου –
Web 2.0 για την υποστήριξη του νοσηλευτικού έργου. Σενάρια εφαρμογής
Α. Κουκά, Κλ. Κωνσταντινίδης, Ι. Αποστολάκης
ΠΕΡΙΛΗΨΗ | ΠΛΗΡΕΣ ΚΕΙΜΕΝΟ

Υπερεκτίμηση του σχετικού κινδύνου στις επιδημιολογικές έρευνες
Χ. Γναρδέλλης, Β. Γιαλαμάς
ΠΕΡΙΛΗΨΗ | ΠΛΗΡΕΣ ΚΕΙΜΕΝΟ

Προτεινόμενες παρεμβάσεις για τη λειτουργική αναβάθμιση
των δύο κρισιμότερων υπηρεσιών ψηφιακής υγείας στην Ελλάδα
Γ. Γιαννόπουλος, Ι. Ποδηματάς, Γ. Στεφανόπουλος
ΠΕΡΙΛΗΨΗ | ΠΛΗΡΕΣ ΚΕΙΜΕΝΟ

ενδιαφερουσες περιπτωσεις

Καρδιακή αμυλοείδωση και λοίμωξη από Mycobacterium tuberculosis
F.M.S. Da Silva, A.A. Andrade, C.L. Barcelos, V.M. Santos, S.B.C. Negreiros, S.M. Silva
ΠΕΡΙΛΗΨΗ | ΠΛΗΡΕΣ ΚΕΙΜΕΝΟ

Γυναίκα 62 ετών με μεσοκολπικό έλλειμμα τύπου φλεβοκόλπου
G.M. Aquino, S.B. Cobra, V.M. dos Santos, O.L.R. Almeida
ΠΕΡΙΛΗΨΗ | ΠΛΗΡΕΣ ΚΕΙΜΕΝΟ

βραχεια δημοσιευση

Ντελίριο και πανδημία COVID-19
Θ. Κυζιρίδης
ΠΛΗΡΕΣ ΚΕΙΜΕΝΟ

συνεχιζομενη ιατρικη εκπαιδευση

Hematology-Cell Morphology – Case 21
Acute myelomonocytic leukemia (M4)
J.V. Asimakopoulos, L. Papageorgiou, J. Drandakis, I. Vasilopoulos, D. Galopoulos,
A. Kopsaftopoulou, A. Piperidou, A. Machairas, A. Georgopoulou, A. Karapaschalidis,
M.A. Lefaki, Α. Liaskas, C. Zerzi, E. Sinni, E. Plata, P. Tsaftaridis, M.P. Siakantaris,
T.P. Vassilakopoulos, M.K. Angelopoulou, J. Meletis

ΠΛΗΡΕΣ ΚΕΙΜΕΝΟ

Vascular Diseases Quiz – Case 64
Unilateral leg edema (possible DVT)
N. Patelis, I. Tsagkos, C. Klonaris
ΠΛΗΡΕΣ ΚΕΙΜΕΝΟ

Surgery Quiz – Case 49
Hand and forearm compartment syndrome related to heroin extravasation
C. Tsopozidis, M. Nathanailidou, K. Boulas, G. Sourtse, A. Hatzigeorgiadis
ΠΛΗΡΕΣ ΚΕΙΜΕΝΟ