2022, ΤΟΜΟΣ 39, ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΤΕΥΧΟΣ 1

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

BLOOD AND BEYOND GREECE

Δράσεις προτεραιότητας για τη διασφάλιση της διαθεσιμότητας αίματος
για τους μεταγγισιοεξαρτώμενους ασθενείς

ΠΡΟΣΚΕΚΛΗΜΕΝΟΣ ΕΚΔΟΤΗΣ
Κυριάκος Σουλιώτης
Καθηγητής Πολιτικής Υγείας, Σχολή Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών, Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου

Κ. Σουλιώτης, Χ. Γκόλνα, Α. Καττάμης, Κ. Σταμούλης,
Ε. Γρουζή, Β. Μυρίλλα, Γ. Πεππές, Β. Δήμος, Π. Στρατηγοπούλου
ΠΕΡΙΛΗΨΗ | ΠΛΗΡΕΣ ΚΕΙΜΕΝΟ