Τελ. ενημέρωση:

   19-Sep-2022
 

Αρχ Ελλ Ιατρ, 39(5), Σεπτέμβριος-Οκτώβριος 2022, 629-636

ΒΡΑΧΕΙΑ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ

Η ελληνική έκδοση της κλίμακας "Full Outline of Unresponsiveness Score"
Κριτική ανάλυση και ιδιαιτερότητες

Δ. Ανέστης, Π. Τσιτσόπουλος
Β΄ Νευροχειρουργική Κλινική, Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης «Ιπποκράτειο», Τμήμα Ιατρικής, Σχολή Επιστημών Υγείας, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Θεσσαλονίκη

Η κλίμακα Full Outline of Unresponsiveness (FOUR) Score αναπτύχθηκε προκειμένου να ξεπεράσει τις αδυναμίες της ευρύτατα χρησιμοποιούμενης παγκοσμίως κλίμακας Γλασκώβης. Η συγκεκριμένη κλίμακα ενσωματώνει περισσότερες κλινικές πληροφορίες για τη νευρολογική εικόνα του ασθενούς, όπως την εκτίμηση του αναπνευστικού μοτίβου και των στελεχιαίων αντανακλαστικών, ενώ δεν περιλαμβάνει εκτίμηση της λεκτικής επικοινωνίας. Συνεπώς, μπορεί να χρησιμοποιηθεί ακόμη και σε διασωληνωμένους ασθενείς, με αποτέλεσμα να τυγχάνει πλέον αποδοχής και αυξανόμενης εφαρμογής κυρίως σε μονάδες εντατικής θεραπείας, αλλά και σε άλλα νοσηλευτικά τμήματα. Ωστόσο, μέχρι σήμερα δεν ήταν διαθέσιμη στην ελληνική γλώσσα. Στο παρόν άρθρο παρουσιάζεται η επίσημη μετάφρασή της, καθώς και η διαδικασία που ακολουθήθηκε. Επί πλέον, για την περισσότερο αξιόπιστη χρήση της, αναλύονται οι ιδιαιτερότητές της και διατίθενται οι οδηγίες εφαρμογής της στα Ελληνικά. Πρόκειται για ένα εύχρηστο και αξιόπιστο κλινικό εργαλείο, που προστίθεται στη φαρέτρα των ελληνόφωνων επαγγελματιών υγείας.

Λέξεις ευρετηρίου: Επίπεδο συνείδησης, Μετάφραση, Νευρολογική εκτίμηση, FOUR Score.


© Αρχεία Ελληνικής Ιατρικής