Τελ. ενημέρωση:

   22-Mar-2022
 

Αρχ Ελλ Ιατρ, 39(2), Μάρτιος-Απρίλιος 2022, 174-180

ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ

Το σύνδρομο ευπάθειας και ο κίνδυνος πτώσεων στην τρίτη ηλικία

Μ. Σαντικάι,1 Β. Βασιλείου,1 Γ. Γιόφτσος,1 Ε. Πατσάκη1,2
1Τμήμα Φυσικοθεραπείας, Σχολή Επιστημών Υγείας και Πρόνοιας, Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής, Αθήνα
2Γραφείο Φυσικοθεραπείας, Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών «Ευαγγελισμός», Αθήνα

Η γήρανση του πληθυσμού έχει οδηγήσει στην αύξηση του επιπολασμού συνδρόμων και διαταραχών που συνδέονται με το γήρας. Δύο από τις πλέον χαρακτηριστικές διαταραχές αποτελούν οι πτώσεις και η ευπάθεια. Το σύνδρομο της ευπάθειας, με σημαντικές επιπτώσεις τόσο στην υγεία του γηριατρικού πληθυσμού όσο και στο ίδιο το σύστημα υγείας, έχει εξελιχθεί σε ένα ιδιαίτερα σοβαρό πρόβλημα για τις σύγχρονες κοινωνίες. Ο επιπολασμός του συνδρόμου αναμένεται να αυξηθεί ανάλογα με την ταχεία αύξηση του γηράσκοντος πληθυσμού. Το σύνδρομο χαρακτηρίζεται από μείωση της φυσιολογικής λειτουργικότητας διαφόρων συστημάτων του οργανισμού, ενώ η κλινική του εικόνα περιλαμβάνει ηλικιωμένους με μειωμένη φυσική δραστηριότητα, δύναμη, αντοχή και ισορροπία. Τα τελευταία έτη η έννοια της ευπάθειας αναγνωρίζεται ως μια κατάσταση η οποία συνδέεται με δυσμενείς συνέπειες για τον γηριατρικό πληθυσμό, όπως είναι η πρόκληση πτώσεων, ο αυξημένος αριθμός νοσηλειών, αλλά και θνησιμότητας. Στο πλαίσιο πρόληψης αλλά και αντιμετώπισης των αρνητικών επιδράσεων του συνδρόμου κρίνεται αναγκαία η υιοθέτηση ενός περισσότερο δραστήριου τρόπου ζωής, με ιδιαίτερη έμφαση στην άσκηση αλλά και σε ψυχαγωγικές δραστηριότητες που προάγουν την κίνηση.

Λέξεις ευρετηρίου: Γηριατρικός πληθυσμός, Πτώσεις, Σύνδρομο ευπάθειας.


© Αρχεία Ελληνικής Ιατρικής