Τελ. ενημέρωση:

   11-Nov-2021
 

Αρχ Ελλ Ιατρ, 38(6), Νοέμβριος-Δεκέμβριος 2021, 795-797

ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΥΣΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ

Πυρετός άγνωστης αιτιολογίας ως η μόνη εκδήλωση του πολλαπλού μυελώματος:
Μια ενδιαφέρουσα περίπτωση

Α. Λιόντος,1 E. Κουμπής,2 Φ. Μπάρκας,1 E. Χατζημιχαήλ,2 Γ. Λιάμης1
1Παθολογική Κλινική, Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ιωαννίνων, Ιωάννινα,
2Αιματολογική Κλινική, Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ιωαννίνων, Ιωάννινα

Η λοίμωξη είναι η πλέον συνήθης αιτία πυρετού στο πολλαπλό μυέλωμα. Ωστόσο, λίγες μόνο αναφορές έχουν περιγράψει τον πυρετό άγνωστης αιτιολογίας (FUO) ως την πρώτη εκδήλωση του πολλαπλού μυελώματος. Παρουσιάζεται μια 67χρονη γυναίκα με FUO ως τη μόνη εκδήλωση του πολλαπλού μυελώματος. Σε αντίθεση με προηγούμενες δημοσιεύσεις, η ασθενής δεν είχε άλλες εκδηλώσεις πολλαπλού μυελώματος, όπως υπερασβεστιαιμία, νεφρική ανεπάρκεια, αναιμία, οστικές βλάβες, ούτε ο πυρετός της αποδόθηκε σε λοίμωξη. Αντίθετα, εμφάνισε FUO, λευκοκυττάρωση και θρομβοκυττάρωση. Συνεπώς, μετά τον αποκλεισμό των συνηθισμένων αιτιών του FUO, το πολλαπλό μυέλωμα μπορεί επίσης να ληφθεί υπ' όψιν στη διαφορική διάγνωσή του.

Λέξεις ευρετηρίου: Πλασματοκυτταρικό μυέλωμα, Πολλαπλό μυέλωμα, Πυρετός άγνωστης αιτιολογίας.


© Αρχεία Ελληνικής Ιατρικής