Τελ. ενημέρωση:

   10-Nov-2021
 

Αρχ Ελλ Ιατρ, 38(6), Νοέμβριος-Δεκέμβριος 2021, 746-753

ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ

Η συσχέτιση της ισοτρετινοΐνης με την εμφάνιση ψυχιατρικών διαταραχών

Π. Θεοδόσης-Νόμπελος,1 Ε. Ασημακοπούλου,2 Μ. Ρίκκου-Καλουρκώτη,1 Χ. Τριάντης1
1Τμήμα Φαρμακευτικής, Σχολή Επιστημών Υγείας, Πανεπιστήμιο Frederick, Λευκωσία
2Τμήμα Νοσηλευτικής, Σχολή Επιστημών Υγείας, Πανεπιστήμιο Frederick, Λευκωσία, Κύπρος

Η ισοτρετινοΐνη αποτελεί σημαντική θεραπευτική ένωση στην αντιμετώπιση ακνεϊκών και λοιπών δερματικών διαταραχών δρώντας στον κυτταρικό κύκλο και στην κυτταρική διαφοροποίηση. Παρ' όλα αυτά δεν είναι άμοιρη ανεπιθύμητων ενεργειών, όπως αυτοάνοσων, ηπατικών και μεταβολικών διαταραχών. Η ισοτρετινοΐνη φαίνεται να σχετίζεται και με την εμφάνιση ψυχιατρικών διαταραχών. Στην παρούσα ανασκόπηση επιχειρείται διερεύνηση των πιθανών παθοφυσιολογικών μηχανισμών και των κλινικών μελετών που συσχετίζουν την ισοτρετινοΐνη με την εμφάνιση ψυχιατρικών διαταραχών. Ωστόσο, άλλες μελέτες αναφέρουν θετική επίδραση μέσω βελτίωσης της διάθεσης και της εικόνας του σώματος του ασθενούς με ακμή. Η ισοτρετινοΐνη πρέπει να συνταγογραφείται σε σοβαρή ακμή, ανθεκτική σε άλλες θεραπείες, καθώς είναι δύσκολο να προβλεφθεί η ευαισθησία που ενδέχεται να εμφανίσουν οι ασθενείς σε ψυχιατρικές ανεπιθύμητες ενέργειες. Η αξιολόγηση της ψυχιατρικής κατάστασης πριν και κατά τη διάρκεια της αγωγής με ισοτρετινοΐνη καθώς και ο έλεγχος του ψυχιατρικού ιστορικού είναι χρήσιμα εργαλεία για τον έγκαιρο εντοπισμό δυνητικών ανεπιθύμητων ενεργειών. Περαιτέρω μελέτες κρίνονται απαραίτητες για την εξακρίβωση της συσχέτισης της ισοτρετινοΐνης με την εμφάνιση ψυχιατρικών διαταραχών, αλλά και την αποτελεσματική και ασφαλή θεραπεία με ρετινοειδή.

Λέξεις ευρετηρίου: Αυτοκτονία, Ισοτρετινοΐνη, Κατάθλιψη, Ρετινοειδή, Ψυχιατρικές διαταραχές, Ψύχωση.


© Αρχεία Ελληνικής Ιατρικής