Τελ. ενημέρωση:

   23-Jul-2021
 

Αρχ Ελλ Ιατρ, 38(4), Ιούλιος-Αύγουστος 2021, 471-475

ΒΡΑΧΕΙΑ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ

Σύνδρομο Ogilvie ή οξεία ψευδοαπόφραξη εντέρου
Αυτός ο άγνωστος εχθρός των ηλικιωμένων

Δ. Βουτσελά,1 Β. Κυριακίδης,2 Α. Κυριακίδης3
1Ιατρείο Γενικής/Οικογενειακής Ιατρικής, Τρίκαλα
2Ιατρική Σχολή, Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης, Αλεξανδρούπολη
3Χειρουργική Κλινική, Γενικό Νοσοκομείο Άμφισσας, Άμφισσα

Η οξεία ψευδοαπόφραξη του παχέος εντέρου ή σύνδρομο Ogilvie είναι ένα κλινικό σύνδρομο που δημιουργεί συμπτώματα ίδια με αυτά της οξείας απόφραξης εντέρου, χωρίς όμως να υπάρχει μηχανικό κώλυμα. Παρατηρείται κυρίως σε γηριατρικούς ασθενείς με αυξημένη συννοσηρότητα, καθώς και μετά από μείζονες χειρουργικές επεμβάσεις. Η παθοφυσιολογία της νόσου δεν είναι πλήρως γνωστή. Οι τρέχουσες θεωρίες εμπλέκουν το αυτόνομο νευρικό σύστημα και πώς αυτό επιδρά στην κινητικότητα του παχέος εντέρου. Η αντιμετώπιση της υποκείμενης νόσου οδηγεί συχνά σε λύση του συνδρόμου. Όμως, σε περιπτώσεις οι οποίες δεν ανταποκρίνονται στη συντηρητική αντιμετώπιση με μη επεμβατικούς χειρισμούς ή με φαρμακευτική αγωγή η χειρουργική επέμβαση είναι αναπόφευκτη.

Λέξεις ευρετηρίου: Γηριατρικό σύνδρομο, Θεραπεία ψευδοαπόφραξης, Οξεία ψευδοαπόφραξη, Σύνδρομο Ogilvie.


© Αρχεία Ελληνικής Ιατρικής