Τελ. ενημέρωση:

   01-Feb-2021
 

Αρχ Ελλ Ιατρ, 38(1), Ιανουάριος-Φεβρουάριος 2021, 84-88

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ

Ελευσίνα, πολλαπλή ταφή από τον 5ο αιώνα π.Χ.
Μια ανθρωπολογική και παλαιοπαθολογική προσέγγιση

Λ. Κωνσταντίνου,1 Ζ. Τσιώλη,1 Κ. Παπαγγελή2
1Ελληνική Ανθρωπολογική Εταιρεία, Ανθρωπολογικό Μουσείο, Ιατρική Σχολή, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Αθήνα
2Αρχαιολογικό Μουσείο Ελευσίνας, Ελευσίνα

Ένα ιδιαίτερα ενδιαφέρον εύρημα ήλθε στο φως στην περιοχή της αρχαίας Ελευσίνας και στεγάζεται στο αρχαιολογικό μουσείο της πόλης. Πρόκειται για πολλαπλή ταφή σε πωροσαρκοφάγο. Η πρακτική της πολλαπλής ταφής δεν ήταν συνήθης για αυτή τη νεκρόπολη, αλλά γενικότερα και για άλλες περιοχές στην αρχαία Ελλάδα. Μελετήθηκαν τμήματα ανθρώπινων σκελετών, που βρέθηκαν μέσα στη σαρκοφάγο. Στο πλαίσιο παλαιοανθρωπολογικής και παλαιοπαθολογικής μελέτης των σκελετών έγινε προσπάθεια ταυτοποίησης του φύλου και της ηλικίας των ατόμων. Τα περισσότερα άτομα έφεραν σκελετικά χαρακτηριστικά γυναικείου φύλου, στην πρώιμη ενήλικη φάση της ζωής τους, όπως και στην παιδική ηλικία. Τα ερωτήματα μετά τη διεπιστημονική μελέτη αφορούσαν και στην εύρεση του αριθμού των ατόμων που αντιστοιχούσαν στους ευρεθέντες σκελετούς. Η εκταφή αλλά και η ταυτοποίηση ήταν ιδιαίτερα δυσχερείς λόγω της μακροχρόνιας παραμονής των ευρημάτων σε διαφορετικά επίπεδα. Ένα από τα χαρακτηριστικά ευρήματα στην περιοχή της λεκάνης μιας νεαρής γυναίκας ήταν μια συμμετρική προβολή οστίτη ιστού στο κέντρο περίπου της ιερολαγόνιας συνάρθρωσης, η οποία έθεσε το ερώτημα κληρονομικής ιδιαιτερότητας στον σκελετό ή αντιδραστικής οστεογένεσης στο πλαίσιο συστημικής νόσου του ατόμου. Το ερώτημα της συγγενικής σχέσης των τοποθετημένων ατόμων στη σαρκοφάγο παραμένει ανοικτό.

Λέξεις ευρετηρίου: Ελευσίνα, Ιερολαγονίτιδα, Πολλαπλή ταφή, Σαρκοφάγος.


© Αρχεία Ελληνικής Ιατρικής