Τελ. ενημέρωση:

   24-Jul-2020
 

Αρχ Ελλ Ιατρ, 37(4), Ιούλιος-Αύγουστος 2020, 555-561

ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΥΣΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ

Ελληνική μετάφραση της κλίμακας αξιολόγησης των νευροψυχιατρικών διαταραχών
της οζώδους σκλήρυνσης (tuberous associated neuropsychiatric disorders, TAND)

Ι. Λαϊνά
Ελληνική Εταιρεία Οζώδους Σκλήρυνσης, Αθήνα

Η oζώδης σκλήρυνση είναι σπάνια πολυσυστηματική γενετική διαταραχή με ευρύ φάσμα κλινικών εκδηλώσεων που απαιτούν έγκαιρη διάγνωση, παρακολούθηση και αντιμετώπιση. Τα άτομα με οζώδη σκλήρυνση εμφανίζουν επίσης ποικιλία δυσχερειών στη συμπεριφορά, στη μάθηση, στη νοητική ανάπτυξη, στην ψυχική και στην ψυχοκοινωνική υγεία, που μπορεί να αντιπροσωπεύουν και το μεγαλύτερο φάσμα της νόσου. Αν και περίπου το 90% των ατόμων με οζώδη σκλήρυνση θα εμφανίσουν τέτοιες δυσκολίες στη διάρκεια της ζωής τους, μόνο το 20% αξιολογείται κάποτε και αντιμετωπίζεται. Ομάδα νευροψυχιάτρων κατά τη Διεθνή Συνάντηση Ομοφωνίας για την Οζώδη Σκλήρυνση υιοθέτησε τον όρο TAND –Tuberous sclerosis complex-Associated Neuropsychiatric Disorders– για τις πολυδιάστατες εκδηλώσεις των διαταραχών αυτών, συμφώνησε να δημιουργηθεί κλίμακα αξιολόγησης για την ανίχνευσή τους και συνέστησε ετήσιο έλεγχο. Παρουσιάζεται το σκεπτικό ανάπτυξης της κλίμακας αξιολόγησης των νευροψυχιατρικών διαταραχών, καθώς και η επίσημη μετάφραση στα Ελληνικά του ερωτηματολογίου για χρήση από τον κλινικό ιατρό.

Λέξεις ευρετηρίου: Αξιολόγηση, Ερωτηματολόγιο, Νευροψυχιατρικές διαταραχές, Οζώδης σκλήρυνση.


© Αρχεία Ελληνικής Ιατρικής