Τελ. ενημέρωση:

   02-Mar-2020
 

Αρχ Ελλ Ιατρ, 37(2), Μάρτιος-Απρίλιος 2020, 254-256

ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΥΣΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ

Σύνδρομο μετά χολοκυστεκτομή σε κύηση λόγω μακρού κυστικού κολοβώματος

R.E. Sönmez, F. Büyüker, T.T. Eren, O. Alimoğlu
Department of General Surgery, Istanbul Medeniyet University, Istanbul, Τουρκία

Οι επιπλοκές ήπατος και χοληφόρων είναι συχνές κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης και μπορεί να έχουν ακόμη και σοβαρές συνέπειες. Δεν υπάρχει κοινή συμφωνία για τον χρόνο τέλεσης της χειρουργικής επέμβασης, λαμβάνοντας υπ' όψη τη συνολική νοσηρότητα της κύησης. Αυτή η περίπτωση αφορά στην κλινική πορεία μιας εγκύου 20 εβδομάδων με ιστορικό λαπαροσκοπικής χολοκυστεκτομής πριν από 1,5 έτος, που είχε προσέλθει κατά το δεύτερο τρίμηνο της εγκυμοσύνης λόγω κωλικού χοληφόρων και αύξησης των ηπατικών ενζύμων. Έπειτα από μερικές λεπτομερείς εξετάσεις, τέθηκε η διάγνωση του συνδρόμου μετά τη χολοκυστεκτομή λόγω υπολείμματος κυστικού κολοβώματος που αποκαλύφθηκε ακτινολογικά. Η αντιμετώπιση έγινε συντηρητικά. Το κολόβωμα του κυστικού πόρου είναι μια σπάνια αιτία του συνδρόμου μετά από χολοκυστεκτομή, η οποία στη διάρκεια της κύησης αντιμετωπίζεται συντηρητικά και μετά το πέρας αυτής χειρουργικά.

Λέξεις ευρετηρίου: Ηπατοκυστικό τρίγωνο, Κωλικός χοληφόρων, Κύηση, Μακρύ κυστικό κολόβωμα, Σύνδρομο μετά χολοκυστεκτομή.


© Αρχεία Ελληνικής Ιατρικής