Τελ. ενημέρωση:

   28-Sep-2019
 

Αρχ Ελλ Ιατρ, 36(5), Σεπτέμβριος-Οκτώβριος 2019, 606-610

ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ

Ρίκνωση οπίσθιου θυλάκου του ώμου
Το πρόδρομο αίτιο σημαντικών παθήσεων του ώμου

Γ. Μουζόπουλος, Α. Τσεμπελή
Ορθοπαιδική Κλινική, Γενικό Νοσοκομείο Λακωνίας, Σπάρτη

Η ρίκνωση του οπίσθιου θυλάκου του ώμου αποτελεί πάθηση που συχνά διαλάθει της αρχικής διάγνωσης. Εκδηλώνεται με πόνο στην οπίσθια επιφάνεια του ώμου και συνοδεύεται από περιορισμό της έσω στροφής. Συχνά αποτελεί το πρωταρχικό αίτιο της υπακρωμιακής προστριβής και των παθήσεων της μακράς κεφαλής του τένοντα του δικέφαλου βραχιόνιου ή της ρήξης του επιχείλιου χόνδρου. Είναι αξιοσημείωτο ότι ορισμένες περιπτώσεις υπακρωμιακής προστριβής διορθώνονται με τη θεραπεία της ρίκνωσης του οπίσθιου θυλάκου του ώμου. Συνήθως η πάθηση ανταποκρίνεται στη συντηρητική θεραπεία με πρόγραμμα διατάσεων του οπίσθιου θυλάκου, ενώ σε επίμονες περιπτώσεις συστήνεται η αρθροσκοπική θυλακοτομή.

Λέξεις ευρετηρίου: Έσω στροφή ώμου, Οπίσθιος θύλακος, Ρίκνωση, Υπακρωμιακή προστριβή, Ώμος.


© Αρχεία Ελληνικής Ιατρικής