Τελ. ενημέρωση:

   25-Nov-2018
 

Αρχ Ελλ Ιατρ, 35(6), Νοέμβριος-Δεκέμβριος 2018, 815-823

ΕΙΔΙΚΟ ΑΡΘΡΟ

Tο marketing υπηρεσιών υγείας
Η περίπτωση του ιατρικού τουρισμού

Δ. Μήτση,1 Ε. Κωστοπούλου,2 Μ. Αγρανιώτης,3 Ε. Φραδέλος4
1Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών «Η Ελπίς», Αθήνα
2Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών «Κοργιαλένειο-Μπενάκειο ΕΕΣ», Αθήνα
3Οδοντίατρος, Ιδιωτικό Ιατρείο, Αθήνα
4Ψυχιατρική Κλινική, Γενικό Νοσοκομείο Νοσημάτων Θώρακος Αθηνών «Σωτηρία», Αθήνα

Ο ιατρικός τουρισμός αποτελεί ένα πολιτιστικό φαινόμενο κατά το οποίο τα άτομα ταξιδεύουν από τον τόπο κατοικίας τους σε άλλους τόπους προκειμένου να λάβουν υπηρεσίες φροντίδας υγείας, κάνοντας συγχρόνως τις διακοπές τους. Οι παρεχόμενες μέσω του ιατρικού τουρισμού υπηρεσίες αποσκοπούν τόσο στη διατήρηση και τη βελτίωση της κατάστασης υγείας των ατόμων όσο και στη θεραπεία των ασθενειών και την αποκατάσταση. Το marketing στις υπηρεσίες υγείας αποκτά όλο και μεγαλύτερη σημασία, για τη διατήρηση των υφιστάμενων πελατών, για την αύξηση του όγκου των ασθενών όσον αφορά στους οργανισμούς παροχής υπηρεσιών φροντίδας υγείας και για τον «επηρεασμό της διαδικασίας λήψης αποφάσεων» των «καταναλωτών των υγειονομικών υπηρεσιών».

Λέξεις ευρετηρίου: Ιατρικός τουρισμός, Marketing υπηρεσιών υγείας, Υπηρεσίες υγείας.


© Αρχεία Ελληνικής Ιατρικής