Τελ. ενημέρωση:

   24-Jan-2017
 

Αρχ Ελλ Ιατρ, 34(1), Ιανουάριος-Φεβρουάριος 2017, 127-131

ΕΙΔΙΚΟ ΑΡΘΡΟ

Μεταγευματικός δυσμεταβολισμός

Χ. Λιάσκος,1 Ν. Κατσιλάμπρος1,2
1Α΄ Προπαιδευτική Παθολογική Κλινική, Γενικό Νοσοκομείο «Λαϊκό», Ιατρική Σχολή, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Αθήνα
2Ερευνητικό Εργαστήριο «Ν.Σ. Χρηστέας», Ιατρική Σχολή, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Αθήνα

Ο μεταγευματικός δυσμεταβολισμός χαρακτηρίζεται από την υπέρμετρη αύξηση των επιπέδων γλυκόζης και τριγλυκεριδίων μεταγευματικά, και αποτελεί ανεξάρτητο παράγοντα κινδύνου για την ανάπτυξη καρδιαγγειακής νόσου, ακόμη και σε μη διαβητικά άτομα. Οι μηχανισμοί που εμπλέκονται στην αύξηση της καρδιαγγειακής νόσου αφορούν στην αύξηση του ενδοκυττάριου οξειδωτικού stress, στην ενδοθηλιακή δυσλειτουργία, καθώς και στην εμφάνιση διαταραχών της πηκτικότητας κατά τη διάρκεια της μεταγευματικής υπεργλυκαιμίας και υπερτριγλυκεριδαιμίας. Οι θεραπευτικές παρεμβάσεις θα πρέπει να στοχεύουν εκτός από τη μείωση των επιπέδων νηστείας και στη μείωση των μεταγευματικών επιπέδων της γλυκόζης και των λιπιδίων, η οποία μπορεί να επιτευχθεί κατ' αρχάς με την τροποποίηση υγιεινοδιαιτητικών παραγόντων, όπως είναι το είδος των καταναλισκόμενων λιπαρών οξέων (μονοακόρεστα ή κεκορεσμένα), ο τρόπος μαγειρέματος ή η προσθήκη συγκεκριμένων συστατικών στο φαγητό. Σε δεύτερη φάση, αν κρίνεται αναγκαίο, μπορεί να χορηγηθούν φάρμακα.

Λέξεις ευρετηρίου: Μεταγευματική υπεργλυκαιμία, Υπερτριγλυκεριδαιμία.


© Αρχεία Ελληνικής Ιατρικής