Τελ. ενημέρωση:

   27-May-2014
 

Αρχ Ελλ Ιατρ, 31(3), Μάιος-Ιούνιος 2014, 361-364

ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΥΣΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ

Νεαρός άνδρας με παρατεινόμενο εμπύρετο και πνευμονικούς όζους

Κ. Κίτσιος, Ι. Χαριτίδης, Μ. Αρβανίτη, Κ. Κοντοπούλου, Ν. Μερτζανίδου, Β. Μυστρίδου, Ι. Νεάγκου, Π. Κούντης, Τ. Αμπντέλ Μαλίκ
Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης «Γ. Γεννηματάς», Θεσσαλονίκη

Οι πνευμονικοί όζοι μπορεί να αποτελέσουν διαγνωστική πρόκληση για τον κλινικό ιατρό. Παρουσιάζεται η περίπτωση νεαρού άνδρα με παρατεινόμενο εμπύρετο, πνευμονικούς όζους και ιστορικό ενδοφλέβιας χρήσης εξαρτησιογόνων ουσιών. Η ενδονοσοκομειακή διερεύνηση ανέδειξε λοιμώδη ενδοκαρδίτιδα της τριγλώχινας βαλβίδας, οφειλόμενη σε χρυσίζοντα σταφυλόκοκκο, με σηπτικά πνευμονικά έμβολα.

Λέξεις ευρετηρίου: Εμπύρετο, Ενδοκαρδίτιδα, Όζοι.


© Αρχεία Ελληνικής Ιατρικής