Τελ. ενημέρωση:

   30-Jan-2011
 

Αρχ Ελλ Ιατρ, 28(1), Ιανουάριος-Φεβρουάριος 2011, 45-47

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Αναλυτές αερίων αρτηριακού αίματος: Ποιος είναι καταλληλότερος για μια μονάδα εντατικής φροντίδας;

V. Wiwanitkit
Project Coordinator, Thai POCT Forum, Tαϊλάνδη

ΣΚΟΠΟΣ Η ανάλυση των αερίων αίματος αποτελεί βασική εργαστηριακή εξέταση στις μονάδες εντατικής θεραπείας. Στο παρελθόν, η αναμονή για τα αποτελέσματα των αερίων αίματος από το εργαστήριο, για το χειρισμό αυτών των ασθενών, αποτελούσε ένα σημαντικό πρόβλημα. Σήμερα, το εν λόγω πρόβλημα έχει επιλυθεί με την επιτόπου μέτρηση (point of care testing, POCT).

ΥΛΙΚΟ-ΜΕΘΟΔΟΣ Αξιολογήθηκαν και αναλύθηκαν οι ιδιότητες των διαθέσιμων στην Ταϊλάνδη αναλυτών αερίων αίματος αναφορικά με την αξιολόγηση του καταλληλότερου για τη μέτρηση πλησίον του ασθενούς.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Καθορίστηκε ο χρόνος χρησιμοποίησης ανά μονάδα βάρους 7 διαθέσιμων αναλυτών.

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ Σύμφωνα με την ανάλυση της χρησιμότητας, φαίνεται ότι οι καλύτεροι αναλυτές για τη μέτρηση των αερίων του αρτηριακού αίματος είναι ο OPTI CCA και ο OPTO R.

Λέξεις ευρετηρίου: Αέρια αρτηριακού αίματος, Αναλυτές, POCT.


© Αρχεία Ελληνικής Ιατρικής