Τελ. ενημέρωση:

   21-Sep-2006
 

Αρχ Ελλ Ιατρ, 23(3), Μάιος-Ιούνιος 2006, 279-286

ΙΑΤΡΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ

Αυτοσυμπληρούμενο ηλεκτρονικό αρχείο παρακολούθησης της υγείας των φοιτητών Ιατρικής.
Ανάπτυξη και δοκιμαστική εφαρμογή

Ε. Πετρίδου, Σ. Μαλτέζος, Α. Τερζίδης, Ν. Δεσύπρης, Σ. Παλαμάς, Η. Σκαλκίδης,
Γ. Αντωνόπουλος, Κ. Αντωνόπουλος, Α. Πεχλιβανίδης, Γ. Κρεατσάς

Εργαστήριο Υγιεινής και Επιδημιολογίας, Ιατρική Σχολή, Πανεπιστήμιο Αθηνών, Αθήνα

Η φροντίδα της υγείας των φοιτητών της Ιατρικής αποτελεί μια σημαντική όσο και πολύπλοκη ανάγκη και απευθύνεται σε θέματα τόσο της σωματικής όσο και της ψυχικής τους υγείας. Η καταγραφή και η επίλυση των θεμάτων αυτών συναντά εντούτοις σημαντικές δυσκολίες. Ταυτόχρονα, αναγνωρίζεται συνεχώς η σημασία της πρόληψης για τη βελτίωση του επιπέδου υγείας τόσο των θεραπευτών όσο και του γενικού πληθυσμού. Το Εργαστήριο Υγιεινής και Επιδημιολογίας της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών, προσπαθώντας να συγκεράσει και να απαντήσει στα παραπάνω θέματα, δημιούργησε το πρόγραμμα «κάρτα υγείας φοιτητή». Πρόκειται για μια ηλεκτρονική μορφή καταγραφής του ιατρικού ιστορικού των φοιτητών με ταυτόχρονη παροχή ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης σε θέματα πρόληψης και αγωγής της υγείας. Η πρόσβαση στην εφαρμογή είναι δυνατή με τη χρήση κωδικού χρήστη (user name) και συνθηματικού (password), με ταυτόχρονη διασφάλιση του απορρήτου της πληροφορίας. Στο ηλεκτρονικό αρχείο καταγράφονται δημογραφικά στοιχεία, το ιατρικό ιστορικό, οι συνήθειες και οι τρόποι ζωής, ενώ ταυτόχρονα ο φοιτητής ευαισθητοποιείται και εκπαιδεύεται σε βασικές προληπτικές πράξεις. Στόχοι του προγράμματος είναι η έγκαιρη ανίχνευση και η αντιμετώπιση προβλημάτων υγείας του φοιτητή Ιατρικής, η ευαισθητοποίηση και η εκπαίδευσή του στην πρωτογενή και δευτερογενή πρόληψη, η χρήση ηλεκτρονικών μέσων κατά την άσκηση της κλινικής Ιατρικής και, τέλος, η ανάπτυξη και η εφαρμογή πολιτικών που θα βοηθήσουν το φοιτητή να ανταποκριθεί στο μετέπειτα ρόλο του ως θεραπευτής.

Λέξεις ευρετηρίου: Διαδίκτυο, Τηλεϊατρική, Τηλε-εκπαίδευση.


© Αρχεία Ελληνικής Ιατρικής