Τελ. ενημέρωση:

   09-Jul-2004
 

Αρχ Ελλ Ιατρ, 19(5), Σεπτέμβριος-Οκτώβριος 2002, 504-533

ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ

Λοιμώξεις από παράσιτα

Κ. Τζανέτου
Μικροβιολογικό Τμήμα, Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών "Γ. Γεννηματάς"

Οι παρασιτικές λοιμώξεις, συχνές στις αναπτυσσόμενες χώρες, τα τελευταία χρόνια έχουν αποτελέσει μια νέα διαγνωστική και θεραπευτική πρόκληση για τους γιατρούς των αναπτυγμένων χωρών, λόγω των διεθνών ταξιδιών και της εισροής μεταναστών από ενδημικές περιοχές. Στη χώρα μας, αν και τα παρασιτικά νοσήματα δεν αποτελούν πρόβλημα, λόγω εισροής μεταναστών από διάφορες περιοχές (Αλβανία, Ανατολική Ευρώπη, ΝΑ Ασία και Aφρική) όλο και πιο συχνά αντιμετωπίζουμε εξωτικές παρασιτικές λοιμώξεις ή λοιμώξεις από παράσιτα που δεν είναι πλέον ενδημικές. Στην ανασκόπηση αυτή αναφέρονται η κλινική παρουσίαση, ο τρόπος μετάδοσης, οι μέθοδοι διάγνωσης και η θεραπεία των πιο κοινών παρασιτικών λοιμώξεων -κυρίως εισαγόμενων και ελάχιστων ενδημικών- οι οποίες μπορεί να απαντηθούν στην καθημερινή κλινική και εργαστηριακή πράξη. Δίνεται μεγαλύτερη έμφαση στη διάγνωση, η οποία περιλαμβάνει μεθόδους ανίχνευσης, απομόνωσης και τυποποίησης των παρασίτων, νέες δοκιμασίες ανίχνευσης παρασιτικών αντιγόνων στα κόπρανα και τον ορό, καθώς και ορολογικές δοκιμασίες με υψηλή ευαισθησία και ειδικότητα. Μια σειρά εικόνων, που ελήφθησαν όλες από ασθενείς του Νοσοκομείου μας, δίνει τη δυνατότητα μελέτης των πλέον χαρακτηριστικών γνωρισμάτων για την τυποποίηση των παρασίτων Giardia, Schistosoma, Fasciola hepatica, Strongyloides, Hookworms, Ascaris lumbricoides, Trichuris trichiura, Enterobius vermicularis, Echinococcus και T. saginata. Σκοπός της ανασκόπησης είναι να ενημερώσει και συγχρόνως να εκπαιδεύσει - κυρίως τους μικροβιολόγους γιατρούς. ώστε να μπορούν να υποψιαστούν, να διαγνώσουν με ακρίβεια και να θεραπεύσουν τις λοιμώξεις από παράσιτα.

Λέξεις ευρετηρίου: Διάγνωση, Θεραπεία, Κλινικές εκδηλώσεις, Παρασιτικές λοιμώξεις.


© Αρχεία Ελληνικής Ιατρικής