Τελ. ενημέρωση:

   02-Mar-2001
 

Αρχ Ελλ Ιατρ, 17(5), Σεπτέμβριος-Οκτώβριος 2000, 450-462

ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ

Εξελίξεις στη θεραπεία της αρτηριακής υπέρτασης

Χ. ΛΥΔΑΚΗΣ,1 Α.Δ. ΕΥΣΤΡΑΤΟΠΟΥΛΟΣ2
1Β’ Παθολογική Κλινική, Βενιζέλειο Νοσοκομείο, Ηράκλειο, Κρήτη
2Γ’ Παθολογική Κλινική και Υπερτασιολογικό Ιατρείο, Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών «Γ. Γεννηματάς»

 

Aπό τη δημοσίευση των οδηγιών της Ενιαίας Εθνικής Επιτροπής των ΗΠΑ (JNC VI) και της Παγκόσμιας Οργάνωσης Υγείας/Διεθνούς Εταιρείας της Υπέρτασης (WHO/ISH) για την αντιμετώπιση της αρτηριακής υπέρτασης, έχουν δημοσιευθεί διάφορες μελέτες, οι οποίες κατά το πλείστον επιβεβαιώνουν τις αρχικές τοποθετήσεις, αλλά και δημιουργούν νέα ερωτήματα. Όσον αφορά τη μη φαρμακευτική παρέμβαση, επιβεβαιώνεται η υπεροχή του μεσογειακού προτύπου διατροφής στην πρόληψη καρδιαγγειακών νόσων. Τα τελευταία δύο χρόνια έχουν έρθει στο φως τα πρώτα αποτελέσματα μελετών, που καταδεικνύουν το όφελος από τη χρήση των νεότερων ομάδων αντιυπερτασικών φαρμάκων (ανταγωνιστές ασβεστίου, αναστολείς μετατρεπτικού ενζύμου), ενώ υπάρχουν ενδείξεις –αλλά όχι τελεσίδικες αποδείξεις– ότι οι αναστολείς του μετατρεπτικού ενζύμου μπορεί να διαθέτουν και άλλες δράσεις, που τους καθιστούν πιο αγγειοπροστατευτικούς από τα παλαιότερα φάρμακα. Η χορήγηση συνδυασμού αντιυπερτασικών φαρμάκων σε χαμηλές δόσεις φαίνεται ότι κερδίζει έδαφος έναντι της αύξησης της δόσης του φαρμάκου, που δίνεται ως μονοθεραπεία, λόγω της καλύτερης συμμόρφωσης και του καλύτερου (ενδεχομένως) αντιυπερτασικού αποτελέσματος. Η θεραπεία της υπέρτασης των ηλικιωμένων με ανταγωνιστές ασβεστίου δείχθηκε ότι είναι ιδιαίτερα επωφελής, ενώ αξίζει να αναφερθεί ότι ενδεχομένως οι β-αποκλειστές είναι λιγότερο αποτελεσματικοί σ’ αυτή την ηλικία. Στους διαβητικούς ασθενείς με υπέρταση φαίνεται να τεκμηριώνεται στις μεγάλες μελέτες η ασφάλεια των ανταγωνιστών ασβεστίου, ενώ προτείνονται ως φάρμακα πρώτης επιλογής οι αναστολείς του μετατρεπτικού ενζύμου. Τα φάρμακα αυτά επίσης προτείνονται και ως θεραπεία επιλογής σε ασθενείς με ήπια–μέτρια νεφρική ανεπάρκεια και πρωτεϊνουρία. Ο μεγάλος αριθμός των εκτεταμένων μελετών, που αναμένεται να δημοσιευτούν τα επόμενα χρόνια, πιστεύεται ότι θα αποσαφηνίσει τη θέση των αντιυπερτασικών φαρμάκων μέσα στη συνολική φαρμακευτική φαρέτρα, ενώ και άλλα ερωτηματικά (βέλτιστη επιδιωκόμενη τιμή αρτηριακής πίεσης, συσχέτιση και τροποποίηση καρδιαγγειακών δεικτών και καρδιαγγειακής νοσηρότητας κ.λπ.) αναμένεται να απαντηθούν.

Λέξεις ευρετηρίου: Αναστολείς μετατρεπτικού ενζύμου αγγειοτασίνης, Ανταγωνιστές ασβεστίου, Θεραπεία, Υπέρταση, Φαρμακευτική αγωγή.


© 2001, Αρχεία Ελληνικής Ιατρικής