Επικοινωνία

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ:
Μαιάνδρου 23,
115 28 ΑΘΗΝΑ
ΤΗΛΕΦΩΝΟ:
210-72 11 845
FAX:
210-72 15 082
E-mail:
archives@mednet.gr