Τελ. ενημέρωση:

   19-Sep-2022
 

Αρχ Ελλ Ιατρ, 39(5), Σεπτέμβριος-Οκτώβριος 2022, 637-646

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Επιδημιολογία της οξείας βρογχιολίτιδας σε νοσηλευόμενους ασθενείς
σε τεταρτοβάθμιο παιδιατρικό νοσοκομείο

Ε. Χρήστου,1 Ι. Αναγνωστάκι,2 Α. Πουλιάκης,3 Κ. Δούρος,4 Δ. Δελής,1 Κ. Πρίφτης4
1Α΄ Παιδιατρική Κλινική, Γενικό Νοσοκομείο Παίδων «Π. και Α. Κυριακού», Αθήνα
2Β΄ Παιδιατρική Κλινική, Γενικό Νοσοκομείο Παίδων «Π. και Α. Κυριακού», Αθήνα
3Β΄ Εργαστήριο Παθολογικής Ανατομικής, Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο «Αττικόν», Ιατρική Σχολή, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Αθήνα
4Μονάδα Αλλεργιολογίας και Πνευμονολογίας, Γ΄ Παιδιατρική Κλινική, Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο «Αττικόν», Ιατρική Σχολή, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Αθήνα

ΣΚΟΠΟΣ Η μελέτη της επιδημιολογίας της οξείας βρογχιολίτιδας (ΟΒ) σε νοσηλευόμενους ασθενείς, η ανίχνευση διαφορών στην εκδήλωση της νόσου ανάλογα με το υπεύθυνο παθογόνο και η καταγραφή των παραγόντων κινδύνου για την εκδήλωση σοβαρής νόσου.

ΥΛΙΚΟ-ΜΕΘΟΔΟΣ Πρόκειται για μια συγχρονική μελέτη με αναδρομικό χαρακτήρα, η οποία διεξήχθη με ανασκόπηση των ιατρικών φακέλων ασθενών που νοσηλεύτηκαν με τη διάγνωση της ΟΒ από το 2012–2020 στην Α΄ Παιδιατρική Κλινική του Γενικού Νοσοκομείου Παίδων «Παναγιώτης και Αγλαΐα Κυριακού». Οι ασθενείς ταξινομήθηκαν σε δύο ομάδες. Η πρώτη αφορούσε σε ασθενείς με ΟΒ λόγω του αναπνευστικού συγκυτιακού ιού (respiratory syncytial virus, RSV) και η δεύτερη σε ασθενείς με ΟΒ από άλλους ιούς εκτός του RSV.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Ανασκοπήθηκαν οι ιατρικοί φάκελοι 519 ασθενών από τους οποίους αποκλείστηκαν για διάφορους λόγους 28 ασθενείς. Ο τελικός αριθμός του πληθυσμού της μελέτης ήταν 491 ασθενείς. Οι ασθενείς με ΟΒ λόγω RSV εμφάνισαν συχνότερα πιθανή σοβαρή μικροβιακή λοίμωξη και έλαβαν αντιβιοτική αγωγή, χαμηλότερη μέση τιμή λευκών αιμοσφαιρίων, εμφάνιζαν λιγότερο συχνά κάποιο υποκείμενο χρόνιο νόσημα, εμφάνισαν πιο συχνά πυρετό, έλαβαν συχνότερα εισπνεόμενη αδρεναλίνη, εισπνεόμενο υπέρτονο διάλυμα και περισσότερες ημέρες εισπνεόμενο βρωμιούχο ιπρατρόπιο, έλαβαν πιο συχνά ενδοφλέβια χορήγηση υγρών, είχαν μικρότερο σωματικό βάρος και μικρότερη ηλικία ζωής στην εισαγωγή, χαμηλότερο κορεσμό οξυγόνου, είχαν μεγαλύτερη συνολική διάρκεια νοσηλείας, μεγαλύτερη διάρκεια νοσηλείας σε μονάδα εντατικής θεραπείας (ΜΕΘ) (όσοι χρειάστηκαν μεταφορά) και, τέλος, έλαβαν περισσότερες ημέρες οξυγόνο. Πραγματοποιήθηκε πολυπαραμετρική ανάλυση των δεδομένων για την εκδήλωση σοβαρής νόσου, που αξιολογήθηκε μέσω της μεταφοράς των ασθενών σε ΜΕΘ, την ανάγκη χορήγησης οξυγόνου και τη διάρκεια νοσηλείας ≥7 ημέρες. Δεν ανιχνεύτηκε μεταβλητή που να επηρεάζει αρνητικά τις τρεις παραμέτρους ταυτόχρονα.

ΣΥΖΗΤΗΣΗ Οι ασθενείς με ΟΒ λόγω RSV εμφάνισαν σοβαρότερη νόσο σε σχέση με τους υπόλοιπους. Απαιτείται συμμόρφωση όσον αφορά στη διάγνωση και στη θεραπεία της νόσου με βάση τις διεθνείς και τις ελληνικές οδηγίες, με στόχο τη μικρότερη δυνατή παρέμβαση και το βέλτιστο θεραπευτικό αποτέλεσμα.

Λέξεις ευρετηρίου: Αναπνευστικό σύστημα, Οξεία βρογχιολίτιδα, RSV λοίμωξη.


© Αρχεία Ελληνικής Ιατρικής