Τελ. ενημέρωση:

   19-Sep-2022
 

Αρχ Ελλ Ιατρ, 39(5), Σεπτέμβριος-Οκτώβριος 2022, 618-628

ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ

Η επίπτωση και ο επιπολασμός του άσθματος
Η σημασία της αυτοδιαχείρισης των ασθενών με άσθμα

Ε. Σταματοπούλου,1,2 Α. Σταματοπούλου,1 Ε. Παπαγεωργίου,1 Φ. Χανιώτης,1 Δ. Χανιώτης1
1Τμήμα Βιοϊατρικών Επιστημών, Σχολή Επιστημών Υγείας και Πρόνοιας, Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής, Αθήνα
2Γενικό Νοσοκομείο Αττικής «ΚΑΤ», Αθήνα

Το άσθμα είναι η χρόνια φλεγμονή των αεραγωγών και σε παγκόσμιο επίπεδο πλήττει 334 εκατομμύρια άτομα. Στο Ηνωμένο Βασίλειο παρατηρούνται τα υψηλότερα ποσοστά επικράτησης, ενώ στην Ευρώπη υπάρχουν 5,4 εκατομμύρια ασθενείς με άσθμα, επηρεάζοντας ένα στα πέντε νοικοκυριά. Το ¼ των ασθενών με άσθμα έχουν πλημμελή έλεγχο των συμπτωμάτων, ενώ στο Ηνωμένο Βασίλειο 185 άτομα κάθε ημέρα εισάγονται στο νοσοκομείο λόγω παρόξυνσης του άσθματος. Οι παροξύνσεις του άσθματος έχουν ως αποτέλεσμα σημαντικό κοινωνικό, ψυχολογικό και υγειονομικό κόστος. Το ποσοστό θνησιμότητας για το άσθμα δεν έχει μειωθεί τα τελευταία έτη, ενώ η κατάσταση οδηγεί σε σημαντική νοσηρότητα, όπως π.χ. σε αύξηση των επισκέψεων στο τμήμα επειγόντων περιστατικών, καθώς και σε μείωση της παραγωγικότητας λόγω χαμένων ημερών στο σχολείο και στην εργασία. Επιδημιολογικές μελέτες αναφέρουν αναμφισβήτητη αύξηση του άσθματος, τόσο στη χώρα μας όσο και παγκοσμίως, ενώ υπογραμμίζουν και το οικονομικό κόστος της νόσου, το οποίο βαίνει συνεχώς αυξανόμενο. Η βελτιωμένη πρόσβαση στην υγειονομική περίθαλψη είναι σημαντική, αλλά εξίσου ουσιαστική είναι και η αυτοδιαχείριση των ασθενών με άσθμα μετά από κατάλληλη εκπαίδευσή τους. Η διαχείριση του άσθματος από τους θεράποντες αλλά και από τους λειτουργούς δημόσιας υγείας, ειδικότερα στην πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας (ΠΦΥ), μπορεί να συνδράμει στον έλεγχο αυτής της «επιδημίας», μειώνοντας τις επισκέψεις στις δευτεροβάθμιες δομές υγείας και περιορίζοντας το συνεχώς αυξανόμενο κόστος που σχετίζεται με τη διαχείριση της διαδεδομένης αυτής νόσου.

Λέξεις ευρετηρίου: Άσθμα, Επίπτωση και επιπολασμός άσθματος, Κόστος άσθματος, Σχολείο άσθματος.


© Αρχεία Ελληνικής Ιατρικής