Τελ. ενημέρωση:

   19-Sep-2022
 

Αρχ Ελλ Ιατρ, 39(5), Σεπτέμβριος-Οκτώβριος 2022, 590-600

ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ

Ψυχοκοινωνικά χαρακτηριστικά σε παιδιά με κυστική ίνωση και στρατηγικές αντιμετώπισης

Γ. Κατσάρας,1,2 Π. Σαμαρτζή1
1Παιδιατρική Κλινική, Γενικό Νοσοκομείο Πέλλας – Νοσοκομειακή Μονάδα Έδεσσας, Έδεσσα
2Β' Μονάδα Εντατικής Νοσηλείας Νεογνών, Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης «Παπαγεωργίου», Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Θεσσαλονίκη

Η κυστική ίνωση αποτελεί την πλέον συχνή γενετικά μεταβιβαζόμενη καταληκτική νόσο της καυκάσιας φυλής. Η κλινική εικόνα της παρουσιάζει έντονη μεταβλητότητα και η νόσος μπορεί να εμφανιστεί από τη νεογνική ηλικία μέχρι και αρκετά έτη αργότερα. Tα απρόοπτα συμβάματα που πιθανόν να προκύψουν από τη νόσο, καθώς και η θεραπεία της, μπορεί να επιβαρύνουν συναισθηματικά και σωματικά τον νοσούντα και τους γονείς-φροντιστές του, με αποτέλεσμα την εμφάνιση μιας πληθώρας ψυχοκοινωνικών χαρακτηριστικών. Μια χρόνια νόσος, όπως η κυστική ίνωση, μπορεί να διαταράξει τη ζωή ενός πάσχοντος παιδιού και της οικογένειάς του. Τα παιδιά, για να αποφύγουν την πρόκληση βλάβης από τους διάφορους στρεσογόνους παράγοντες, υιοθετούν συμπεριφορές, σκέψεις και συναισθήματα άλλοτε θετικά και άλλοτε αρνητικά, ως τρόπους αντιμετώπισης που χρησιμεύουν στην πρόληψη, στην αποφυγή ή στον έλεγχο της συναισθηματικής δυσφορίας. Αντίστοιχος ψυχοκοινωνικός αντίκτυπος παρατηρείται και στα υπόλοιπα μέλη της οικογένειας. Σκοπός της παρούσας μελέτης είναι η παράθεση των διαφόρων ψυχοκοινωνικών χαρακτηριστικών που προκύπτουν από την ινοκυστική νόσο, καθώς και οι στρατηγικές αντιμετώπισης από το πάσχον παιδί και την οικογένειά του, με βάση την ηλικιακή ομάδα του παιδιού, καθώς μεγαλώνει και αναπτύσσεται καθ' όλη τη διάρκεια της πορείας της νόσου.

Λέξεις ευρετηρίου: Κυστική ίνωση, Στρατηγικές αντιμετώπισης, Χρόνια νόσος, Ψυχοκοινωνικά χαρακτηριστικά.


© Αρχεία Ελληνικής Ιατρικής