Τελ. ενημέρωση:

   05-Jun-2022
 

Αρχ Ελλ Ιατρ, 39(3), Μάιος-Ιούνιος 2022, 374-380

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

H επίδραση της πανδημίας COVID-19 στη σωματική δραστηριότητα των Ελλήνων
Διαδικτυακή επιδημιολογική έρευνα

A. Βαβίτης, Δ. Παναγιωτάκος
Τμήμα Επιστήμης Διαιτολογίας-Διατροφής, Σχολή Επιστημών Υγείας και Αγωγής, Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο, Αθήνα

ΣΚΟΠΟΣ Η μελέτη της μεταβολής της σωματικής δραστηριότητας πριν από την πανδημία και κατά τη διάρκεια αυτής σε δείγμα του ελληνικού πληθυσμού. ΥΛΙΚΟ-ΜΕΘΟΔΟΣ Επιδημιολογική έρευνα καταγραφής συνηθειών σωματικής δραστηριότητας, που διεξήχθη τον Μάιο του 2021 μέσω συμπλήρωσης έγκυρου, ανώνυμου διαδικτυακού ερωτηματολογίου. Συμμετείχαν συνολικά 336 άτομα, άνδρες και γυναίκες (17–66 ετών).

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Κατά τη διάρκεια της πανδημίας η καθιστική ζωή αυξήθηκε κατά 29%, ενώ η επαρκής σωματική δραστηριότητα μειώθηκε κατά περίπου 50% (p<0,001). Τόσο στους άνδρες όσο και στις γυναίκες, τα ποσοστά αυτών που πριν από την πανδημία δήλωσαν μέτριας ή έντονης έντασης δραστηριότητα, κατά τη διάρκεια της πανδημίας μειώθηκαν σημαντικά, ενώ ακόμη μεγαλύτερη μείωση παρατηρήθηκε σε όσους δήλωσαν χαμηλή σωματική δραστηριότητα πριν από την πανδημία. Παράλληλα, ο επιπολασμός της παχυσαρκίας και του υπερβάλλοντος βάρους αυξήθηκε κατά 6% στους άνδρες και κατά 5% στις γυναίκες του δείγματος, κατά τη διάρκεια της πανδημίας. Η αύξηση του επιπολασμού της παχυσαρκίας και του υπέρβαρου συσχετίστηκε ισχυρά με τη μείωση στα επίπεδα σωματικής δραστηριότητας των ανδρών (p<0,001).

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ Η αλλαγή του τρόπου ζωής κατά τη διάρκεια της πανδημίας φαίνεται ότι οδήγησε στην υιοθέτηση μιας καθημερινότητας λιγότερο δραστήριας σωματικά, με τις απαγορεύσεις και τα μέτρα αποστασιοποίησης να φέρουν τη μεγαλύτερη ευθύνη. Η εν λόγω αρνητική επίδραση θέτει προβληματισμούς για τα μέτρα που ελήφθησαν σχετικά με τη σωματική δραστηριότητα των ατόμων και σηματοδοτεί την ανάγκη νέων μέτρων για αποφυγή παρόμοιων καταστάσεων στο μέλλον.

Λέξεις ευρετηρίου: COVID-19, Παχυσαρκία, Σωματική δραστηριότητα.


© Αρχεία Ελληνικής Ιατρικής