Τελ. ενημέρωση:

   05-Jun-2022
 

Αρχ Ελλ Ιατρ, 39(3), Μάιος-Ιούνιος 2022, 308-312

ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ

H επιδημιολογία της διαταραχής αυτιστικού φάσματος
και παράγοντες που συμβάλλουν στην αύξηση του επιπολασμού της

Χ. Δεπάστας, Α. Καλαϊτζάκη
Τμήμα Κοινωνικής Εργασίας, Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο, Ηράκλειο, Κρήτη

Η διαταραχή αυτιστικού φάσματος (ΔΑΦ) είναι μια πολυπαραγοντική νευροαναπτυξιακή διαταραχή, που έχει προσελκύσει το ερευνητικό ενδιαφέρον επιστημόνων από πολλά επιστημονικά πεδία. Ο επιπολασμός μιας νόσου ή μιας διαταραχής είναι σημαντικός για υγειονομικούς και κοινωνικοοικονομικούς παράγοντες. Σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας (ΠΟΥ) 1 στα 160 παιδιά γεννιέται με ΔΑΦ (0,63%), εκτίμηση μάλλον συντηρητική καθώς πολλές μελέτες αναφέρουν επιπολασμό για τη διαταραχή μεγαλύτερο του 1%. Ακόμη και έτσι, το ποσοστό που αναφέρει ο ΠΟΥ είναι περίπου 14 φορές υψηλότερο από την πρώτη επιδημιολογική μελέτη που διεξήχθη για τη διαταραχή, περίπου πριν από 50 έτη στο Ηνωμένο Βασίλειο. Σήμερα, εκτιμάται ότι περίπου 60 εκατομμύρια άνθρωποι σε όλον τον κόσμο έχουν ΔΑΦ. Λόγω της φύσης της διαταραχής και του μεγάλου της φάσματος, η διάγνωση και η καταγραφή των εν λόγω ατόμων έχει δυσκολίες. Πολλές χώρες του κόσμου δεν διαθέτουν επιδημιολογικά στοιχεία για τη ΔΑΦ, και αρκετές επιδημιολογικές μελέτες αναφέρουν σημαντικούς μεθοδολογικούς περιορισμούς. Ωστόσο, τα διαθέσιμα στοιχεία δείχνουν αύξηση του επιπολασμού της διαταραχής με την πάροδο των ετών. Η ερμηνεία αυτής της αυξητικής τάσης παραμένει αβέβαιη. Στη βιβλιογραφία καταγράφονται παράγοντες που πιθανόν έχουν συμβάλει στη συγκεκριμένη αύξηση, όπως είναι η αναθεώρηση των διαγνωστικών κριτηρίων, η υπερδιάγνωση της διαταραχής, η εξέλιξη των επιστημών, η προσβασιμότητα σε υπηρεσίες, η αύξηση της κοινωνικής ευαισθητοποίησης, η βελτίωση της μεθοδολογίας των επιδημιολογικών ερευνών, περιβαλλοντικοί και άλλοι παράγοντες.

Λέξεις ευρετηρίου: Αυτισμός, Διαταραχή αυτιστικού φάσματος (ΔΑΦ), Επιδημιολογία ΔΑΦ, Επιπολασμός ΔΑΦ.


© Αρχεία Ελληνικής Ιατρικής