Τελ. ενημέρωση:

   29-Mar-2022
 

Αρχ Ελλ Ιατρ, 39(2), Μάρτιος-Απρίλιος 2022, 276-281

ΕΙΔΙΚΟ ΑΡΘΡΟ

Οι επώδυνες διαδικασίες στα νοσηλευόμενα παιδιά και ο ρόλος των γονέων

Δ. Κουμπαγιώτη,1 Ε. Βλαχιώτη,2 Β. Μάτζιου3
1Μονάδα Τεχνητού Νεφρού, Νοσοκομείο Παίδων «Π.&A. Κυριακού», Αθήνα
2Διεύθυνση Νοσηλευτικής Υπηρεσίας, Νοσοκομείο Παίδων «Η Αγία Σοφία», Αθήνα
3Εργαστήριο Παιδιατρικών Νοσηλευτικών Εφαρμογών, Τμήμα Νοσηλευτικής, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Αθήνα

Η εισαγωγή του παιδιού στο νοσοκομείο και η έκθεσή του σε επώδυνες διαδικασίες συνιστούν μια στρεσογόνο εμπειρία τόσο για το ίδιο όσο και για τους γονείς του. Η γονική παρουσία κατά τη διάρκεια των επώδυνων διαδικασιών αποτελεί θεμελιώδη αρχή της φροντίδας της επικεντρωμένης στον ασθενή και στην οικογένεια, με πολλαπλά οφέλη για το παιδί και τους γονείς. Τα οφέλη για τα παιδιά περιλαμβάνουν τη μείωση του πόνου, του άγχους και του φόβου, την ενίσχυση του αισθήματος ασφάλειας και τη βελτίωση της συνεργασίας τους με το ιατρονοσηλευτικό προσωπικό. Τα οφέλη για τους γονείς είναι η μείωση του άγχους και του φόβου τους, η ενεργός συμμετοχή τους στη φροντίδα του παιδιού τους και η κατανόηση της κατάστασής του, η εμπιστοσύνη στο ιατρονοσηλευτικό προσωπικό και η παροχή ασφάλειας, προστασίας και στήριξης στο παιδί. Οι απόψεις των επαγγελματιών υγείας σχετικά με τη γονική παρουσία καθορίζονται από τον βαθμό επεμβατικότητας της διαδικασίας, τη στάση και τη συμπεριφορά των γονέων στην αρχική ενημέρωση και επεξήγηση της διαδικασίας, τις ανάλογες προηγούμενες εμπειρίες του γονέα, την ηλικία του παιδιού και όμοια βιώματά του στο παρελθόν, το επίπεδο συνεργασίας του, τον βαθμό δυσκολίας της διαδικασίας και την έκβασή της. Στον αντίποδα, ερευνητικά δεδομένα αποτυπώνουν την επιθυμία των γονέων να είναι παρόντες κατά τις επώδυνες διαδικασίες επιδεικνύοντας τον υποστηρικτικό τους ρόλο. Προϋποθέσεις για την αποτελεσματική γονική παρουσία κατά τις επώδυνες διαδικασίες στον κλινικό χώρο αποτελούν η ύπαρξη γραπτών πολιτικών και πρωτοκόλλων, η εκπαίδευση των επαγγελματιών υγείας, η ενημέρωση και η επεξήγηση της διαδικασίας στους γονείς και στο παιδί, η δυνατότητα επιλογής του γονέα να είναι παρών ή μη και η διαρκής επανεκτίμηση της γονικής παρουσίας.

Λέξεις ευρετηρίου: Γονείς, Νοσηλεία, Παιδιά, Παρουσία, Φροντίδα.


© Αρχεία Ελληνικής Ιατρικής