Τελ. ενημέρωση:

   22-Mar-2022
 

Αρχ Ελλ Ιατρ, 39(2), Μάρτιος-Απρίλιος 2022, 163-173

ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ

Καρδιακή ανεπάρκεια και άσκηση
Ο ρόλος του φυσικοθεραπευτή

Κ. Βασιλειάδη,1 Σ. Ανδρεάδου,1,2 Ε. Πατσάκη,1,3 Α. Χρηστάκου1,4
1Επιστημονικό Τμήμα Καρδιαγγειακής και Αναπνευστικής Φυσικοθεραπείας-Αποκατάστασης, Πανελλήνιος Σύλλογος Φυσικοθεραπευτών, Αθήνα
2Γενικό Νοσοκομείο Χαλκίδας, Χαλκίδα
3Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών «Ο Ευαγγελισμός», Αθήνα
4Τμήμα Φυσικοθεραπείας, Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου

Η καρδιακή ανεπάρκεια (ΚΑ) είναι ένα κλινικό σύνδρομο που χαρακτηρίζεται από μειωμένη συστολική ικανότητα του μυοκαρδίου, η οποία έχει ως αποτέλεσμα τη μειωμένη τροφοδοσία των περιφερικών ιστών με ικανοποιητική ποσότητα αίματος για την κάλυψη των μεταβολικών τους αναγκών. Ουσιαστικά, είναι η νόσος στην οποία η καρδιά αδυνατεί να εκτελέσει τον ρόλο της ως αντλία αίματος λόγω διαφόρων δομικών ή λειτουργικών ανωμαλιών που μειώνουν την αποτελεσματικότητά της. Τα κύρια συμπτώματά της είναι η δύσπνοια, η εύκολη κόπωση και η κατακράτηση υγρών, που μπορεί να οδηγήσει σε πνευμονικό ή περιφερικό οίδημα. Εκτός από τη συνήθη ιατροφαρμακευτική φροντίδα, υπάρχει μια πληθώρα ερευνών αναφορικά με την αποτελεσματικότητα της άσκησης στην ΚΑ. Ωστόσο, τα τελευταία έτη οι μελέτες που αφορούν σε ασκήσεις ενδυνάμωσης αυξάνονται σταδιακά, αν και ακόμη δεν βρίσκονται σε αρκετά ικανοποιητικό βαθμό. Μέσα από τη συστηματική ανασκόπηση της βιβλιογραφίας και της αρθρογραφίας προκύπτει το συμπέρασμα ότι η συνδυασμένη άσκηση με τις σωστές παραμέτρους έχει την καλύτερη επίδραση τόσο στην ποιότητα ζωής και στις καρδιαγγειακές παραμέτρους όσο και στο μυϊκό σύστημα των ασθενών με ΚΑ. Η βελτίωση της υγείας του ασθενούς επιτυγχάνεται με εξατομικευμένη άσκηση, κυρίως αερόβιας μορφής, και με ασκήσεις ενδυνάμωσης. Τελευταία, δοκιμάζονται με επιτυχία προγράμματα με ηλεκτρικό νευρομυϊκό ερεθισμό και τηλε-επιβλεπόμενη άσκηση κατ' οίκον, σε συγκεκριμένες όμως ομάδες ασθενών.

Λέξεις ευρετηρίου: Αποκατάσταση, Άσκηση, Ενδυνάμωση, Καρδιακή ανεπάρκεια.


© Αρχεία Ελληνικής Ιατρικής