Τελ. ενημέρωση:

   20-Jul-2021
 

Αρχ Ελλ Ιατρ, 38(4), Ιούλιος-Αύγουστος 2021, 448-458

ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ

Από την αθηναϊκή πανούκλα έως την Covid-19
Μια ιστορική αναδρομή των επιδημιών και ο αντίκτυπός τους στην ψυχική υγεία

Δ. Καββαδάς,1 Ν. Στοΐλα,1 E. Τσοπάνογλου,1 Θ. Παπαμήτσου,1 Α. Καββαδά,2 Α. Σιόγκα1
1Εργαστήριο Ιστολογίας και Εμβρυολογίας, Τμήμα Ιατρικής, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Θεσσαλονίκη
2Τμήμα Βιοϊατρικών Επιστημών, Διεθνές Πανεπιστήμιο Ελλάδας, Σίνδος, Θεσσαλονίκη

Ανά τους αιώνες, το ανθρώπινο είδος δοκιμάστηκε από πολλές επιδημίες και πανδημίες. Εκτός από τις καταστροφικές πανδημίες, υπήρξαν και επιδημίες τοπικά εντοπισμένες και χωρίς περαιτέρω εξάπλωση. Η ιστορία παρουσιάζει τη δημόσια υγεία να ανέρχεται αρκετές φορές σε τρομακτικά επίπεδα κινδύνου για τον άνθρωπο. Οι ανίατες, οξείες μολυσματικές ασθένειες, υπεύθυνες για όλες τις μέχρι σήμερα καταγραφές πανδημιών, μπορούν πλέον να εμφανιστούν σχεδόν ταυτόχρονα σε ολόκληρο τον κόσμο και να εξαπλωθούν με τεράστια ταχύτητα. Μια τέτοια μολυσματική νόσος είναι αυτή που μονοπωλεί το ενδιαφέρον της παγκόσμιας κοινότητας τους τελευταίους 10 μήνες και την οποία προκαλεί ο ιός SARS-CoV-2. Ο ιός αυτός προκάλεσε μια παγκόσμια πανδημία από τον Μάρτιο του 2020. Η τρέχουσα πανδημία είναι σαφώς ένα διεθνές πρόβλημα δημόσιας υγείας. Λόγω της ταχείας μετάδοσης, οι χώρες σε όλον τον κόσμο θα πρέπει να αυξήσουν την εγρήγορση στα συστήματα παρακολούθησης ασθενειών και να επεκτείνουν την ετοιμότητα και την ανταπόκρισή τους, περιλαμβανομένης της δημιουργίας ομάδων ταχείας απόκρισης και της βελτίωσης της επάρκειας του εθνικού συστήματος υγείας. Ελλείψει εμβολίου και κατάλληλης ιατρικής θεραπείας, ο ιός ασκεί άνευ προηγουμένου παγκόσμια πίεση στη δημόσια υγεία και στην παροχή της υγειονομικής περίθαλψης. Τα προστατευτικά μέτρα κατά του SARS-CoV-2 αποκτούν ιδιαίτερη σημασία για το προσωπικό υγειονομικής περίθαλψης που βρίσκεται σε άμεση επαφή με ασθενείς οι οποίοι πάσχουν από Covid-19, καθώς και για περιπατητικούς και νοσοκομειακούς ασθενείς χωρίς λοίμωξη. Η κατάσταση αυτή ενέχει πολύ σοβαρές συνέπειες σχετικά με την ψυχική υγεία τόσο των ασθενών όσο και των επαγγελματιών υγείας. Η ψυχολογική πίεση που ασκείται και στις δύο πλευρές είναι πρωτοφανής και μπορεί να οδηγήσει σε πολλά μακροπρόθεσμα προβλήματα.

Λέξεις ευρετηρίου: Ασθενείς, Επαγγελματίες υγείας, Επιδημία, Κορωνοϊός, Πανδημία, Ψυχική υγεία.


© Αρχεία Ελληνικής Ιατρικής