Τελ. ενημέρωση:

   04-Jun-2021
 

Αρχ Ελλ Ιατρ, 38(3), Μάιος-Ιούνιος 2021, 329-335

ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ

Η επίδραση της διαλείπουσας νηστείας στην πρόληψη του καρκίνου

Σ. Χρυσοστόμου,1 K. Γιαννακού2
1Τμήμα Επιστημών Ζωής, Σχολή Θετικών Επιστημών, Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου, Λευκωσία
2Τμήμα Επιστημών Υγείας, Σχολή Θετικών Επιστημών, Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου, Λευκωσία, Κύπρος

Ο καρκίνος θεωρείται ένα από τα σημαντικότερα προβλήματα υγείας σε όλο τον κόσμο, καθώς μειώνει το προσδόκιμο ζωής και επηρεάζει αρνητικά την ποιότητα ζωής των ασθενών. Στο ερευνητικό προσκήνιο βρίσκεται η πρόληψη του καρκίνου μέσω της διατροφής. Στόχος της παρούσας ανασκόπησης είναι η παρουσίαση της επίδρασης της διαλείπουσας νηστείας στην πρόληψη του καρκίνου. Η πλειοψηφία των μελετών κατέληξε στο συμπέρασμα ότι η διαλείπουσα νηστεία είχε θετική επίδραση στην εμφάνιση όγκων, είτε με επιβράδυνση της επίπτωσης του καρκίνου μειώνοντας τον αριθμό των βλαβών και της φλεγμονής των ιστών είτε ελαττώνοντας τον κίνδυνο συγκεκριμένων τύπων καρκίνου. Η διαλείπουσα νηστεία με διατροφικό περιορισμό πρόσληψης θερμίδων φαίνεται να έχει αντικαρκινικό αποτέλεσμα σε πειράματα σε ζώα. Ωστόσο, λόγω των περιορισμών των μέχρι σήμερα μελετών, απαιτούνται καλά σχεδιασμένες, τυχαιοποιημένες κλινικές δοκιμές που να συγκρίνουν διατροφικά σχήματα για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα, σε παράλληλα είδη καρκίνου και σε διαφορετικούς πληθυσμούς ασθενών.

Λέξεις ευρετηρίου: Διαλείπουσα νηστεία, Καρκίνος, Περιοδική νηστεία, Προκλινικές μελέτες, Πρόληψη.


© Αρχεία Ελληνικής Ιατρικής