Τελ. ενημέρωση:

   04-Jun-2021
 

Αρχ Ελλ Ιατρ, 38(3), Μάιος-Ιούνιος 2021, 321-328

ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ

Χρήση ναρκωτικών και λοιμώδη νοσήματα σε σωφρονιστικά καταστήματα στην Ελλάδα

Μ. Αλεξάνδρου,1 Σ. Μπούντη,2 Σ. Ρούσσος,3 Β. Σύψα3
1Ιατρική Σχολή, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Αθήνα
2Γενικό Νοσοκομείο Νίκαιας «Άγιος Παντελεήμων», Πειραιάς
3Εργαστήριο Υγιεινής, Επιδημιολογίας και Ιατρικής Στατιστικής, Ιατρική Σχολή, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Αθήνα

Ο πληθυσμός των κρατουμένων σε σωφρονιστικά καταστήματα παγκοσμίως έχει ιδιαίτερα αυξημένο φορτίο λοιμωδών νοσημάτων, σε σχέση με τον γενικό πληθυσμό, και μεγάλη αναλογία χρηστών ενδοφλέβιων ναρκωτικών (ΧΕΝ). Το 2012–2013 σε ΧΕΝ στην Αθήνα, το 50,5% και το 39,2% των ανδρών και των γυναικών, αντίστοιχα, ανέφεραν ιστορικό φυλάκισης. Από δεδομένα της περιόδου 1994–2018 σε σωφρονιστικά καταστήματα στην Ελλάδα, οι ΧΕΝ τείνουν να διακόπτουν την ενέσιμη χρήση κατά τον εγκλεισμό αλλά, μεταξύ αυτών που συνεχίζουν, υψηλό ποσοστό κάνει κοινή χρήση συρίγγων (64,9–91,5%). Ο επιπολασμός της ηπατίτιδας C εκτιμήθηκε υψηλός (83,5%) σε κρατούμενους ΧΕΝ στο μεγαλύτερο σωφρονιστικό κατάστημα της χώρας (2017–2018). Η επιδημική έκρηξη HIV το 2012–2013 σε ΧΕΝ είχε ως αποτέλεσμα την αύξηση του αριθμού των οροθετικών κρατουμένων και των δηλωθέντων κρουσμάτων φυματίωσης. Το υψηλό φορτίο λοιμωδών νοσημάτων, το μεγάλο ποσοστό κρατουμένων ΧΕΝ και οι πρακτικές ενέσιμης χρήσης υψηλού κινδύνου σε σωφρονιστικά καταστήματα καθιστούν επιτακτική την ανάγκη οργανωμένου προσυμπτωματικού ελέγχου και τη συστηματική συλλογή δεδομένων που θα επιτρέψει την αποτύπωση των αναγκών και τη στοχευμένη εφαρμογή μέτρων πρόληψης και θεραπείας.

Λέξεις ευρετηρίου: HIV, Ηπατίτιδα C, Σωφρονιστικά καταστήματα, Φυματίωση, Χρήση ναρκωτικών.


© Αρχεία Ελληνικής Ιατρικής