Τελ. ενημέρωση:

   01-Feb-2021
 

Αρχ Ελλ Ιατρ, 38(1), Ιανουάριος-Φεβρουάριος 2021, 99-100

ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΥΣΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ

Βακτηριαιμία από σε ασθενή με λευχαιμία εκ τριχωτών κυττάρων

M. Δημητρίου, B. Παπαεμμανουήλ
Μικροβιολογικό Εργαστήριο, Γενικό Αντικαρκινικό Νοσοκομείο Πειραιά «Μεταξά», Πειραιάς

Η Listeria innocua είναι ένα ευρέως διαδεδομένο βακτηρίδιο του περιβάλλοντος και των τροφίμων. Ωστόσο, δεν σχετίζεται παρά εξαιρετικά σπάνια με νόσο στον άνθρωπο. Στη διεθνή βιβλιογραφία έχει αναφερθεί μόλις ένα ακόμη περιστατικό βακτηριαιμίας, το οποίο κατέληξε. Ένα τέτοιο σπανιότατο περιστατικό βακτηριαιμίας περιγράφεται στο παρόν άρθρο. Ο αιματολογικός ασθενής, ηλικίας 70 ετών, αντιμετωπίστηκε με κατάλληλη αντιβιοτική θεραπεία και η λοίμωξη τέθηκε υπό έλεγχο.

Λέξεις ευρετηρίου: Ανοσοκαταστολή, Βακτηριαιμία,Listeria innocua.


© Αρχεία Ελληνικής Ιατρικής