Τελ. ενημέρωση:

   01-Feb-2021
 

Αρχ Ελλ Ιατρ, 38(1), Ιανουάριος-Φεβρουάριος 2021, 95-98

ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΥΣΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ

Σύνδρομο «γιαταγανίου» σε ενήλικα με δύσπνοια προσπαθείας.
Μια διαλάθουσα διάγνωση

Γ. Μίχας,1 M. Παντζιαρά-Σκαπούλλη,2 Γ. Ηροδότου,3 Λ.Ε. Μητσέλος,4 Χ. Χρίστου,5 Μ. Σωτηρίου,6 Π. Μαυρομμάτης7
1Ιατρική Σχολή, Πανεπιστήμιο Λευκωσίας, Λευκωσία,
2Τμήμα Ακτινολογίας, Γερμανικό Ογκολογικό Κέντρο, Λεμεσός,
3Τμήμα Ιατρικής, Σχολή Επιστημών Υγείας, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Αθήνα,
4Τμήμα Ακτινολογίας, Αμερικανικό Ιατρικό Κέντρο, Λευκωσία,
5Τμήμα Καρδιολογίας, Αμερικανικό Ιατρικό Κέντρο, Λευκωσία,
6Τμήμα Καρδιοθωρακικής Χειρουργικής, Αμερικανικό Ιατρικό Κέντρο, Λευκωσία, Κύπρος,
7Κέντρο Καρδιολογικής Μέριμνας, Πάφος, Κύπρος

Το σύνδρομο «γιαταγανίου» (scimitar) είναι ένα σπάνιο συγγενές σύνδρομο καρδιο-πνευμονικών ανωμαλιών και κλασικά χαρακτηρίζεται από μερική ανώμαλη σύνδεση πνευμονικών φλεβών, υποπλασία του δεξιού πνεύμονα και δεξιοκαρδία. Περιγράφεται ενήλικας ασθενής με μερική ανώμαλη σύνδεση πνευμονικών φλεβών στην κάτω κοίλη φλέβα και υποπλαστικό δεξιό πνεύμονα που διέλαθε διάγνωσης για έτη και, τελικά, αντιμετωπίστηκε επιτυχώς χειρουργικά.

Λέξεις ευρετηρίου: Ακτινογραφία, Διαθωρακικό υπερηχοκαρδιογράφημα, Διοισοφάγειο υπερηχοκαρδιογράφημα, Σύνδρομο scimitar, Υπολογιστική τομογραφία.


© Αρχεία Ελληνικής Ιατρικής