Τελ. ενημέρωση:

   01-Feb-2021
 

Αρχ Ελλ Ιατρ, 38(1), Ιανουάριος-Φεβρουάριος 2021, 7-11

ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ

Διαδικαστικός πόνος και ανάπτυξη εγκεφάλου σε πρόωρα νεογνά

Χ. Πίττας, Κ. Γιαννακού
Τμήμα Επιστημών Υγείας, Σχολή Θετικών Επιστημών, Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου, Λευκωσία, Κύπρος

Η βελτίωση της τεχνολογίας στη Μαιευτική και στη Νεογνολογία αύξησε το ποσοστό των πρόωρων γεννήσεων και μείωσε το ποσοστό θνησιμότητας των πρόωρων νεογνών. Ωστόσο, για τη διατήρηση των πρόωρων νεογνών στη ζωή, αυτά νοσηλεύονται από εβδομάδες έως μήνες σε ειδικές μονάδες εντατικής θεραπείας. Ως μέρος της ιατρονοσηλευτικής φροντίδας, συχνά υποβάλλονται σε επαναλαμβανόμενες επώδυνες διαδικασίες σε μια περίοδο που παρατηρείται πολύ ταχεία ανάπτυξη του εγκεφάλου, με πιθανή ευπάθειά του στον πόνο. Οι εν λόγω εξελίξεις οδήγησαν το ερευνητικό ενδιαφέρον στη διερεύνηση της πιθανής επίδρασης του διαδικαστικού πόνου στον εγκέφαλο και στο νευρικό σύστημα των πρόωρων νεογνών με την ανάπτυξη μεταγενέστερων νευρολογικών και άλλων νευροαναπτυξιακών διαταραχών. Φαίνεται ότι ο διαδικαστικός πόνος επιδρά αρνητικά στις δομικές και στις μεταβολικές διαφοροποιήσεις του εγκεφάλου στα πρόωρα νεογνά, οι οποίες σχετίζονται με την ψυχοκοινωνική και τη γνωστική ανάπτυξη του παιδιού, όπως μειωμένες γνωστικές και κινητικές ικανότητες και μακροχρόνια προβλήματα αντίληψης λογικού συλλογισμού, οπτικής και λεκτικής αντίληψης στη μετέπειτα ζωή του. Η εφαρμογή στρατηγικών που θα έχουν ως επίκεντρο την ελάττωση του διαδικαστικού πόνου από τις ζωτικής σημασίας παρεμβάσεις στα πρόωρα νεογνά είναι αναγκαία.

Λέξεις ευρετηρίου: Ανάπτυξη εγκεφάλου, Διαδικαστικός πόνος, Πρόωρα νεογνά, Πρόωρος τοκετός.


© Αρχεία Ελληνικής Ιατρικής