Τελ. ενημέρωση:

   01-Feb-2021
 

Αρχ Ελλ Ιατρ, 38(1), Ιανουάριος-Φεβρουάριος 2021, 49-54

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Προγνωστικοί παράγοντες της ανταπόκρισης στη σπληνεκτομή σε ασθενείς με ανοσιακή θρομβοκυτταροπενία

A. Simsek,S.M. Dogan
Department of General Surgery, Turgut Ozal Medical Center, School of Medicine, Inonu University, Malatya, Τουρκία

ΣΚΟΠΟΣ Αξιολόγηση των προγνωστικών της απόκρισης της σπληνεκτομής σε ασθενείς με ανοσιακή θρομβοπενία.

ΜΕΘΟΔΟΣ Έγινε αναδρομική αξιολόγηση των ιατρικών αρχείων ασθενών που είχαν υποβληθεί σε ολική σπληνεκτομή για ανοσιακή θρομβοπενία σε ένα τριτοβάθμιο κέντρο από τον Ιανουάριο 2009 μέχρι τον Δεκέμβριο 2019.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Η μελέτη περιλάμβανε 40 ασθενείς (28 γυναίκες και 12 άνδρες). Πλήρης ανταπόκριση παρατηρήθηκε σε 31 (77,5%) ασθενείς, με 9 (22,5%) ασθενείς να μην ανταποκρίνονται στη σπληνεκτομή. Είκοσι πέντε ασθενείς (62,5%) παρουσίασαν σταθερή ανταπόκριση, ενώ 5 ασθενείς (12,5%) εμφάνισαν υποτροπή. Ένας ασθενής εμφάνισε ισχαιμικό εγκεφαλικό επεισόδιο με δυσμενή κατάληξη. Η μετεγχειρητική θνησιμότητα ανερχόταν στο 2,5%. Σε πολυπαραγοντική ανάλυση βρέθηκε ότι η πλήρης ανταπόκριση σχετιζόταν με τον παρατεταμένο χρόνο από τη διάγνωση έως τη σπληνεκτομή, τη μειωμένη ανάγκη για μετάγγιση συστατικών του αίματος και τη βραχύτερη διάρκεια της νοσηλείας.

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ Η σπληνεκτομή θα πρέπει να θεωρείται η καταλληλότερη θεραπευτική προσέγγιση σε επιλεγμένους ασθενείς. Βρέθηκε ότι ο παρατεταμένος χρόνος από τη διάγνωση έως τη σπληνεκτομή, η μειωμένη ανάγκη για μετάγγιση συστατικών αίματος και το μικρότερο χρονικό διάστημα νοσηλείας σχετίζονται θετικά με πλήρη απόκριση.

Λέξεις ευρετηρίου: Ανοσιακή θρομβοπενία, Πρόγνωση, Σπληνεκτομή, Υποτροπή.


© Αρχεία Ελληνικής Ιατρικής