Τελ. ενημέρωση:

   01-Feb-2021
 

Αρχ Ελλ Ιατρ, 38(1), Ιανουάριος-Φεβρουάριος 2021, 18-27

ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ

Βιταμίνες και αντιοξειδωτικά στη μάχη κατά της άνοιας
Μια βιβλιογραφική ανάλυση των νεότερων δεδομένων

Φ. Αντωνιάδου,1 Θ. Παπαμήτσου,1 Δ. Καββαδάς,1 Δ. Καπουκρανίδου,2 Α. Σιόγκα,1 Β. Παπαλιάγκας3
1Εργαστήριο Ιστολογίας και Εμβρυολογίας, Τμήμα Ιατρικής, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Θεσσαλονίκη
2Εργαστήριο Φυσιολογίας, Τμήμα Ιατρικής, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Θεσσαλονίκη
3Εργαστήριο Φυσιολογίας, Σχολή Επιστημών Υγείας, Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος, Θεσσαλονίκη

Η άνοια, με κυριότερο εκπρόσωπο τη νόσο Alzheimer, αποτελεί μια χρόνια, προοδευτική, νευροεκφυλιστική διαταραχή, η οποία συνδέεται άμεσα με το γήρας. Παρά το γεγονός ότι η αιτιολογία της δεν έχει κατανοηθεί πλήρως, αναγνωρίζεται ότι πρόκειται για μια πολυπαραγοντική νόσο. Η άνοια επιφέρει σοβαρότατες συνέπειες στους ασθενείς, με κυριότερες τη στέρηση της αυτονομίας τους και την υπόβάθμιση της ποιότητας ζωής τους. Λαμβάνοντας υπ' όψη τη σοβαρότητα του φαινομένου, είναι απαραίτητη η λήψη μέτρων για την αντιμετώπιση της άνοιας. Είναι ευρέως γνωστό ότι η μεσογειακή δίαιτα, με διατροφή που περιλαμβάνει ελαιόλαδο, φρούτα, όσπρια, λαχανικά, ψάρι και σε πολύ μικρότερο βαθμό κρέας, θα μπορούσε να συνεισφέρει στην πρόληψη της άνοιας. Σκοπό της παρούσας ανασκόπησης αποτελεί η μελέτη της συνεισφοράς των βιταμινών και των αντιοξειδωτικών στοιχείων στην πρόληψη της άνοιας και η παράθεση των μέχρι τώρα ευρημάτων της ευεργετικής τους δράσης. Για την εκπόνηση της εργασίας έγινε ανασκόπηση της διαθέσιμης βιβλιογραφίας. Συγκεκριμένα, επιλέχθηκαν πρόσφατα βιβλιογραφικά δεδομένα και επιστημονικές εργασίες, κυρίως των τελευταίων 5 ετών. Η επιλογή έγινε πρωτίστως από βάσεις δεδομένων ιατρικής έρευνας. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της παρούσας ανασκόπησης, μέσω της διατροφής –με απλές πηγές πρόσληψης βιταμινών και αντιοξειδωτικών ουσιών– υπάρχει η δυνατότητα θωράκισης του οργανισμού έναντι της άνοιας. Δυστυχώς, η άνοια δεν επιδέχεται κάποιας αποτελεσματικής θεραπείας και αυτός είναι και ο λόγος που στην παρούσα εργασία διερευνώνται διατροφικά μέσα τα οποία θα μπορούσαν να βοηθήσουν στην πρόληψή της. Αξίζει να σημειωθεί ότι, μεταξύ των άλλων, οι επαγγελματίες υγείας είναι υπεύθυνοι και για την προαγωγή υγείας, την πρόληψη και την ενθάρρυνση της αλλαγής του τρόπου ζωής, ώστε ο προοδευτικά αυξανόμενος πληθυσμός της τρίτης ηλικίας να παραμείνει αυτόνομος, υγιής και ενεργός.

Λέξεις ευρετηρίου: Alzheimer, Άνοια, Αντιοξειδωτικά, Βιταμίνες, Διατροφή, Πρόληψη.


© Αρχεία Ελληνικής Ιατρικής