Τελ. ενημέρωση:

   18-Nov-2020
 

Αρχ Ελλ Ιατρ, 37(6), Νοέμβριος-Δεκέμβριος 2020, 801-809

ΕΙΔΙΚΟ ΑΡΘΡΟ

Η έρευνα στο ανθρώπινο γεννητικό υλικό υπό το πρίσμα του δικαίου

Ν. Γερόπουλος
Ιατρική Σχολή, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Θεσσαλονίκη

Η αλματώδης πρόοδος στον τομέα της ιατρικώς υποβοηθούμενης αναπαραγωγής (ΙΥΑ) σε συνδυασμό με την ολοένα αυξανόμενη προσφορά και ζήτηση, η οποία παρατηρείται στην Ελλάδα τα τελευταία έτη, για την παροχή ιατρικών υπηρεσιών στον τομέα αυτόν, θέτουν ερωτήματα σχετικά με την ιατρική εξουσία και τις επιπτώσεις της χρήσης των νέων βιοϊατρικών τεχνικών, καθ' όσον από τη μια έχουν βελτιώσει τις πρακτικές της παραδοσιακής Ιατρικής και της βιολογικής έρευνας, αλλά από την άλλη εγκυμονούν σοβαρούς κινδύνους για τα ανθρώπινα δικαιώματα. Αντικείμενο είναι το γεννητικό υλικό και η έρευνα που σχετίζεται με αυτό από δικαιικής πλευράς. Στόχος είναι η αναζήτηση των νομικών ορίων που θέτουν οι κανόνες του διεθνούς και του εσωτερικού δικαίου στην επιστημονική έρευνα σχετικά με το γεννητικό υλικό και στην αξιοποίηση αυτού για αναπαραγωγικούς σκοπούς, καθώς και η εξέταση της προστασίας που οι κανόνες αυτοί παρέχουν στον άνθρωπο, το γεννητικό υλικό του οποίου ερευνάται.

Λέξεις ευρετηρίου: Βιοϊατρική, Γεννητικό υλικό, Δίκαιο, Έρευνα, Ιατρικώς υποβοηθούμενη αναπαραγωγή.


© Αρχεία Ελληνικής Ιατρικής