Τελ. ενημέρωση:

   18-Nov-2020
 

Αρχ Ελλ Ιατρ, 37(6), Νοέμβριος-Δεκέμβριος 2020, 782-790

ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΥΣΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ

Ευμεγέθεις κύστεις γνάθων – Διαγνωστική προσέγγιση και αντιμετώπιση
Παρουσίαση περιπτώσεων

Α.Σ. Τζώρτζης,1 Γ. Τζώρτζης2
1Ιατρική Σχολή, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Αθήνα
2Τμήμα Στοματικής και Γναθοπροσωπικής Χειρουργικής, Γενικό Παναρκαδικό Νοσοκομείο Τρίπολης, Τρίπολη

Οι κύστεις είναι παθολογικές κοιλότητες που επενδύονται από επιθήλιο και περιέχουν υγρό, συνήθως ορώδες, οροαιματηρό ή και πύον και εντοπίζονται τόσο στους μαλακούς ιστούς όσο και στο οστό της γνάθου. Οι ευμεγέθεις οστικές κύστεις, διαμέτρου 4,5 cm και άνω, αποτελούν το αντικείμενο της παρούσας εργασίας. Παρουσιάζονται 5 από τις 22 περιπτώσεις ευμεγέθων κύστεων γνάθων που αντιμετωπίστηκαν την τελευταία πενταετία στο Τμήμα Στοματικής και Γναθοπροσωπικής Χειρουργικής του Γενικού Παναρκαδικού Νοσοκομείου Τρίπολης. Γίνεται αναφορά στη διαγνωστική προσέγγιση και στην αντιμετώπιση των κύστεων, με ή χωρίς τη χρήση οστικών μοσχευμάτων και πλάκα αποκατάστασης τιτανίου. Η τεχνική η οποία εφαρμόστηκε με καλά αποτελέσματα είναι αυτή της εκπυρήνισης και του ευρύτατου χειρουργικού καθαρισμού, με ή χωρίς τοποθέτηση οστικών μοσχευμάτων και πλάκας αποκατάστασης κατά περίπτωση.

Λέξεις ευρετηρίου: Αποκατάσταση, Διάγνωση, Εκπυρήνιση, Ευμεγέθεις κύστεις γνάθων, Χειρουργική αντιμετώπιση.


© Αρχεία Ελληνικής Ιατρικής