Τελ. ενημέρωση:

   18-Nov-2020
 

Αρχ Ελλ Ιατρ, 37(6), Νοέμβριος-Δεκέμβριος 2020, 752-757

ΒΡΑΧΕΙΑ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ

Οστεοσαρκοπενία, σύντομη ανασκόπηση της «πάθησης του μέλλοντος»

Μ. Τσεκούρα,1 Ε. Μπίλλη,1 Η. Τσέπης,1 K. Φουσέκης,1 Ι. Γκλιάτης2
1Τμήμα Φυσικοθεραπείας, Σχολή Επιστημών Αποκατάστασης Υγείας, Πανεπιστήμιο Πατρών, Αίγιο,
2Tμήμα Ορθοπαιδικής, Ιατρική Σχολή, Πανεπιστήμιο Πατρών, Ρίο, Πάτρα

Η οστεοσαρκοπενία είναι ένα νέο σύνδρομο, το οποίο περιγράφει τη συνύπαρξη της οστεοπόρωσης και της σαρκοπενίας. Η οστεοσαρκοπενία προκαλεί ανικανότητα, αυξημένη θνησιμότητα, μειωμένη ποιότητα ζωής και αναμένεται να δημιουργήσει τεράστιο οικονομικό κόστος στις υπηρεσίες υγείας, τις επόμενες δεκαετίες. Η αιτιολογία είναι πολυπαραγοντική, περιλαμβάνοντας παράγοντες γενετικούς, μηχανικούς και σχετιζόμενους με τους τρόπους ζωής. Θεραπεία, Οστεοπόρωση, Οστεοσαρκοπενία, Πρόληψη, ΣαρκοπενίαΟι ιατροί πρέπει να αξιολογούν την οστεοσαρκοπενία με απεικονιστικά μέσα (π.χ. με απορροφησιομετρία ακτίνων Χ διπλής ενέργειας) για την ποσοτικοποίηση της μυϊκής και της οστικής μάζας, αλλά πρέπει επίσης να αξιολογούν τη μυϊκή δύναμη (π.χ. με δυναμόμετρο λαβής) και τη λειτουργικότητα (π.χ. με ταχύτητα βάδισης). Οι αλλαγές στον τρόπο ζωής, η άσκηση και οι διατροφικές παρεμβάσεις έχουν θεραπευτικά οφέλη στην πρόληψη και στη θεραπεία της οστεοπόρωσης και της σαρκοπενίας. Μελλοντικές μελέτες απαιτούνται για τη σχεδίαση κατευθυντήριων θεραπευτικών οδηγιών για τους ασθενείς με οστεοσαρκοπενία.

Λέξεις ευρετηρίου: Θεραπεία, Οστεοπόρωση, Οστεοσαρκοπενία, Πρόληψη, Σαρκοπενία.


© Αρχεία Ελληνικής Ιατρικής