Τελ. ενημέρωση:

   18-Nov-2020
 

Αρχ Ελλ Ιατρ, 37(6), Νοέμβριος-Δεκέμβριος 2020, 740-745

ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ

Λιπώδες σώμα του Hoffa
Δεδομένα σχετικά με την εκτομή του κατά την ολική αρθροπλαστική γόνατος

Σ. Ναούμ
Α΄ Ορθοπαιδική Κλινική, 251 Γενικό Νοσοκομείο Αεροπορίας, Αθήνα

Η οστεοαρθρίτιδα αποτελεί την πλέον συχνή πάθηση των αρθρώσεων, με τις ολικές αρθροπλαστικές γόνατος να έχουν αυξηθεί κατά πολύ τις περασμένες δεκαετίες. Το υποεπιγονατιδικό λιπώδες σώμα, επίσης γνωστό ως λιπώδες σώμα του Hoffa, συχνά αφαιρείται κατά τη διάρκεια της ολικής αρθροπλαστικής γόνατος με σκοπό τη βελτίωση της ορατότητας/πρόσβασης του χειρουργού. Ωστόσο, στη βιβλιογραφία υπάρχει διχογνωμία αναφορικά με τη διατήρηση ή μη του λιπώδους σώματος, καθώς η εκτομή του έχει ενοχοποιηθεί για κίνδυνο επιδείνωσης της αιμάτωσης του επιγονατιδικού τένοντα, καθώς και για άλλες μετεγχειρητικές αλλαγές στο γόνατο. Αντίστοιχα, η διατήρηση του λιπώδους σώματος έχει συσχετιστεί με αυξημένο πρόσθιο πόνο μετεγχειρητικά. Θα ήταν προτιμητέο να γίνεται προσπάθεια διατήρησης του λιπώδους σώματος, χωρίς όμως η διατήρησή του να προκαλεί προβλήματα ορατότητας και πρόσβασης κατά την ολική αρθροπλαστική γόνατος. Η επιλογή πλήρους εκτομής, διατήρησης ή μερικής εκτομής ποικίλλει ανάλογα με τις προτιμήσεις του χειρουργού, την εμπειρία και τις ανάγκες του ασθενούς.

Λέξεις ευρετηρίου: Λιπώδες σώμα γόνατος, Λιπώδες σώμα του Hoffa, Ολική αρθροπλαστική γόνατος, Οστεοαρθρίτιδα γόνατος.


© Αρχεία Ελληνικής Ιατρικής