Τελ. ενημέρωση:

   18-Nov-2020
 

Αρχ Ελλ Ιατρ, 37(6), Νοέμβριος-Δεκέμβριος 2020, 732-739

ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ

Κλινικές πρακτικές νευροπροστατευτικής φροντίδας πρόωρων νεογνών

Δ. Μεταλλινού,1,3 Κ. Τζουνάρα,2 Π. Νικολαΐδης,3 Χ. Νάνου,3 Α. Λυκερίδου3
1Νεογνολογικό Τμήμα, Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών «Αλεξάνδρα», Αθήνα
2Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα «Έρευνα στη Γυναικεία Αναπαραγωγή», Ιατρική Σχολή, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Αθήνα
3Τμήμα Μαιευτικής, Σχολή Επιστημών Υγείας και Πρόνοιας, Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής, Αθήνα

Η διακοπή της ομαλής ενδομήτριας ανάπτυξης του εγκεφάλου είναι μια σημαντική συνέπεια του πρόωρου τοκετού που μπορεί να οδηγήσει σε δυσμενείς νευρολογικές εκβάσεις. Παρά το γεγονός ότι έχει σημειωθεί αξιοσημείωτη πρόοδος στη διαχείριση των πρόωρων νεογνών, τα ποσοστά νεογνικής νοσηρότητας και νευροαναπτυξιακών διαταραχών παραμένουν υψηλά, αναδεικνύοντας την ανάγκη εξεύρεσης πρακτικών φροντίδας που προστατεύουν, ειδικότερα, το κεντρικό νευρικό σύστημα. Ένα πολλά υποσχόμενο μοντέλο φροντίδας των πρόωρων νεογνών είναι η «νευροπροστατευτική φροντίδα», η οποία μειώνει τα αισθητηριακά και περιβαλλοντικά ερεθίσματα μιας μονάδας εντατικής νοσηλείας νεογνών (ΜΕΝΝ), υποστηρίζοντας έτσι τη νευροπλαστικότητα του αναπτυσσόμενου νεογνικού εγκεφάλου. Οι κλινικές πρακτικές της στοχεύουν στην πρόληψη ή στην ελαχιστοποίηση εμφάνισης νευροαναπτυξιακών διαταραχών και μπορούν να εφαρμοστούν από εξειδικευμένη διεπιστημονική ομάδα εντός ΜΕΝΝ, ενώ η στενή συνεργασία με την οικογένεια του νεογνού στο πλάνο φροντίδας του κρίνεται επίσης καθοριστική.

Λέξεις ευρετηρίου: Κλινικές πρακτικές, Νευροπροστατευτική φροντίδα, Πρόωρο νεογνό.


© Αρχεία Ελληνικής Ιατρικής