Τελ. ενημέρωση:

   18-Nov-2020
 

Αρχ Ελλ Ιατρ, 37(6), Νοέμβριος-Δεκέμβριος 2020, 727-731

ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ

Η επίδραση των ενημερωτικών και εκπαιδευτικών προγραμμάτων στις στάσεις
απέναντι στη δωρεά οργάνων και ιστών σε φοιτητές επαγγελμάτων υγείας

Β. Στυλιανού,1 Δ. Καïτελίδου,2 Ο. Κωνσταντακοπούλου,2 Γ. Χαραλάμπους3
1Τμήμα Νοσηλευτικής, Frederick University, Λευκωσία, Κύπρος
2Τμήμα Νοσηλευτικής, Εργαστήριο Οργάνωσης και Αξιολόγησης Υπηρεσιών Υγείας, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Αθήνα
3Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών «Ιπποκράτειο», Αθήνα και Frederick University, Λευκωσία, Κύπρος

Οι μεταμοσχεύσεις οργάνων και ιστών αποτελούν παγκοσμίως την πλέον διαδεδομένη μέθοδο αποκατάστασης κάποιου οργάνου που νοσεί. Παρ' όλο που η ιατρική επιστήμη στον τομέα των μεταμοσχεύσεων εξελίσσεται συνεχώς, κάθε έτος εκατομμύρια άνθρωποι πεθαίνουν περιμένοντας σε λίστες αναμονής για μεταμόσχευση. Ενώ σε παγκόσμιο επίπεδο η μεταμόσχευση θεωρείται αποδεκτή μέθοδος, ενέχει ηθικούς προβληματισμούς και διλήμματα που εμποδίζουν τις λίστες δωρητών να αυξηθούν. Η εμπορευματοποίηση των οργάνων, οι θρησκευτικές πεποιθήσεις κάθε λαού και η έλλειψη εμπιστοσύνης των ατόμων έναντι της ιατρικής κοινότητας αποτελούν τις σημαντικότερες αιτίες για τη μειωμένη διαθεσιμότητα οργάνων και ιστών. Η έλλειψη σωστής πληροφόρησης και εκπαίδευσης για τις διάφορες έννοιες που διέπουν τη δωρεά αποτελεί εμπόδιο στην απόφαση για εγγραφή στα μητρώα δωρητών. Η εκπαίδευση συνιστά σημαντικό παράγοντα για την αλλαγή συμπεριφοράς σε διάφορα θέματα υγείας που απασχολούν τον γενικό πληθυσμό, ενώ η υλοποίηση εκπαιδευτικών προγραμμάτων σε φοιτητές επαγγελμάτων υγείας για τη σημασία της δωρεάς οργάνων και ιστών επιφέρει σημαντική βελτίωση στην αλλαγή των στάσεων και στην αύξηση των γνώσεων σχετικά. Η εκπαίδευση μπορεί να τροποποιήσει θετικά κάθε συμπεριφορά που εμποδίζει την προαγωγή της υγείας.

Λέξεις ευρετηρίου: Δωρεά οργάνων, Εκπαίδευση, Φοιτητές επαγγελμάτων υγείας.


© Αρχεία Ελληνικής Ιατρικής