Τελ. ενημέρωση:

   24-Jul-2020
 

Αρχ Ελλ Ιατρ, 37(4), Ιούλιος-Αύγουστος 2020, 536-541

ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΥΣΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ

Η ασθένεια και η αναπηρία στην Καινή Διαθήκη και στο Κοράνιο

Γ. Καδιγιαννόπουλος,1 Γ. Νικολάου,1 Α. Γαλανόπουλος2
1Τμήμα Επιστημών της Εκπαίδευσης και Κοινωνικής Εργασίας, Πανεπιστήμιο Πατρών, Ρίο, Πάτρα
2Αιματολογική Κλινική, Γενικό Νοσοκομείο «Γ. Γεννηματάς», Αθήνα

Υλοποιήθηκε έρευνα, με τη μέθοδο της ποιοτικής ανάλυσης περιεχομένου, σε αποδόσεις του κειμένου της Καινής Διαθήκης και σε μεταφράσεις του Κορανίου στη νεοελληνική γλώσσα, με σκοπό να διερευνηθεί πώς αντιμετωπίζονται τα άτομα με σοβαρές ασθένειες ή αναπηρίες. Από την εργασία προέκυψε ότι η διενέργεια ποικίλων θεραπειών που σχετίζονταν με την αντιμετώπιση σοβαρών και ανίατων ασθενειών, από τον Ιησού και τους απoστόλους, εκπέμπει θετικά μηνύματα, ειδικότερα για τα άτομα με αναπηρία. Επίσης, προέκυψε ότι στο κείμενο του Κορανίου εμφανίζεται πληθώρα αρνητικών χαρακτηρισμών και θέσεων για τα άτομα με αναπηρία, οι οποίες αντιβαίνουν στον συνήθη ηθικό ρόλο των θρησκειών. Τα υπό μελέτη κείμενα αποκλίνουν σημαντικά στον τρόπο προσέγγισης των ανθρώπων με αναπηρία, καθώς το κείμενο της Καινής Διαθήκης εμφανίζεται περισσότερο ευαίσθητο και φιλικό σε σχέση με το Κοράνιο, που τους αντιμετωπίζει με υποτιμητικό τρόπο.

Λέξεις ευρετηρίου: Αναπηρία, Ασθένεια, Καινή Διαθήκη, Κοράνιο.


© Αρχεία Ελληνικής Ιατρικής