Τελ. ενημέρωση:

   24-Jul-2020
 

Αρχ Ελλ Ιατρ, 37(4), Ιούλιος-Αύγουστος 2020, 532-535

ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΥΣΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ

Νέκρωση δέρματος από ενοξαπαρίνη, χωρίς συνοδό θρομβοπενία από ηπαρίνη

Μ. Ταμπάκη,1 Β. Αντωνιάδου,1 Χ. Κλωνάρης,2 Μ. Σαμάρκος1
1Α΄ Παθολογική Κλινική, Ιατρική Σχολή, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Γενικό Νοσοκομείο «Λαϊκό», Αθήνα,
2Αγγειοχειρουργικό Τμήμα, Α΄ Χειρουργική Κλινική, Ιατρική Σχολή, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Γενικό Νοσοκομείο «Λαϊκό», Αθήνα

Γυναίκα 73 ετών εμφάνισε νέκρωση του δέρματος στις θέσεις ένεσης ενοξαπαρίνης μετά την 11η ημέρα θεραπείας. Η ασθενής αρνήθηκε να υποβληθεί σε βιοψία δέρματος και έτσι αφού αποκλείστηκαν άλλα πιθανά αίτια, διαγνώστηκε νέκρωση του δέρματος σχετιζόμενη με ενοξαπαρίνη. Η ενοξαπαρίνη διακόπηκε και η ασθενής τέθηκε υπό fondaparinux, ενώ οι δερματικές βλάβες αντιμετωπίστηκαν συντηρητικά. Κατά την επανεξέταση μετά την έξοδο από το νοσοκομείο οι βλάβες είχαν επουλωθεί σε μεγάλο βαθμό. Στην ασθενή αυτή αποκλείστηκε εργαστηριακά η θρομβοπενία από ηπαρίνη. Επομένως, η νέκρωση του δέρματος θα πρέπει να αποδοθεί σε άλλους μηχανισμούς, όπως η αντίδραση υπερευαισθησίας τύπου ΙΙΙ με αγγειίτιδα ή το επανειλημμένο τοπικό τραύμα με αιμορραγία.

Λέξεις ευρετηρίου: Αντιπηκτικά, Δερματικές βλάβες, Φαρμακευτικά εξανθήματα, Χαμηλού μοριακού βάρους ηπαρίνη.


© Αρχεία Ελληνικής Ιατρικής