Τελ. ενημέρωση:

   24-Jul-2020
 

Αρχ Ελλ Ιατρ, 37(4), Ιούλιος-Αύγουστος 2020, 490-496

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Διερεύνηση πιθανής(ών) σχέσης(εων) μεταξύ των διατροφικών συνηθειών μαθητών Γυμνασίου
και του μορφωτικού επιπέδου των γονέων τους

Ε. Μπεμπέτσος,1 Β. Δέλλα,1 Ν. Διγγελίδης2
1Σχολή Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού, Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης, Κομοτηνή
2Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Τρίκαλα

ΣΚΟΠΟΣ Η διερεύνηση πιθανών διαφορών διατροφικών συμπεριφορών μαθητών Γυμνασίου σε σχέση (α) με το μορφωτικό επίπεδο της μητέρας ή και (β) με το μορφωτικό επίπεδο του πατέρα.

ΥΛΙΚΟ-ΜΕΘΟΔΟΣ Η έρευνα διενεργήθηκε με τη χρήση του ερωτηματολογίου «Διατροφικές συνήθειες», όπου συμμετείχαν 956 μαθητές και μαθήτριες (491 αγόρια, 465 κορίτσια), ηλικίας 13–15 ετών.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Η ανάλυση διακύμανσης μίας κατεύθυνσης έδειξε ότι υπήρχαν διαφορές μεταξύ μαθητών(τριών) με διαφορετικά μορφωτικά επίπεδα της μητέρας σε σχέση με τις παρακάτω διατροφικές συμπεριφορές: (α) την κατανάλωση φρέσκων λαχανικών και (β) την κατανάλωση φρέσκων φρούτων. Η ίδια ανάλυση έδειξε ότι υπήρχαν διαφορές μεταξύ των διαφορετικών μορφωτικών επιπέδων του πατέρα σε σχέση με τις παρακάτω διατροφικές συμπεριφορές: (α) την κατανάλωση φρέσκων λαχανικών, (β) την κατανάλωση φρέσκων φρούτων, (γ) την κατανάλωση τηγανητών ψαριών, (δ) την κατανάλωση ψητών ψαριών και (ε) την κατανάλωση βραστού ανάλατου αβγού.

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι το μορφωτικό επίπεδο των γονέων διαδραματίζει σημαντικό ρόλο σε μια σειρά από συγκεκριμένες διατροφικές συμπεριφορές των εφήβων, οι οποίες στοχευμένα θα μπορούσαν να αποτελέσουν αντικείμενο καμπάνιας ενημέρωσης των μαθητών(τριών) σε κάποιο πρόγραμμα αγωγής υγείας, αλλά και των ίδιων των γονέων.

Λέξεις ευρετηρίου: Γυμνάσιο, Μορφωτικό επίπεδο μητέρας, Μορφωτικό επίπεδο πατέρα, Υγιεινές διατροφικές συνήθειες.


© Αρχεία Ελληνικής Ιατρικής