Τελ. ενημέρωση:

   03-Jun-2020
 

Αρχ Ελλ Ιατρ, 37(3), Μάιος-Ιούνιος 2020, 418-419

ΒΡΑΧΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ

Σοραφενίμπη και ακτινοθεραπεία στο ηπατοκυτταρικό καρκίνωμα

Y. Cihan
Department of Radiation Oncology, Kayseri Education and Research Hospital, Kayseri, Τουρκία

Η σοραφενίμπη (sorafenib), ως αναστολέας πολυκινάσης από του στόματος, είναι το πρώτο φάρμακο που χρησιμοποιείται στη θεραπεία του ηπατοκυτταρικού καρκινώματος (HCC). Το φάρμακο μπορεί να παρατείνει τη ζωή του ασθενούς έως 6 μήνες, λόγω αντίστασης στην περαιτέρω θεραπεία. Δεδομένων των πρώτων αποτελεσμάτων, η ενθάρρυνση του συνδυασμού στερεοτακτικής σωματικής ακτινοθεραπείας (SBRT) με σοραφενίμπη για τη βελτίωση της επιβίωσης μεγιστοποιεί τον έλεγχο της νόσου. Η χρήση της SBRT σε συνδυασμό με τη σοραφενίμπη για τη θεραπεία της HCC υπόσχεται πολλά, αλλά απαιτούνται πολλές τυχαιοποιημένες κλινικές δοκιμές για τον καλύτερο προσδιορισμό της αποτελεσματικότητας της θεραπείας.

Λέξεις ευρετηρίου: Ακτινοθεραπεία, HCC, Ηπατοκυττραικό καρκίνωμα, Σοραφενίμπη.


© Αρχεία Ελληνικής Ιατρικής