Τελ. ενημέρωση:

   03-Jun-2020
 

Αρχ Ελλ Ιατρ, 37(3), Μάιος-Ιούνιος 2020, 391-394

ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΥΣΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ

Αντιμετώπιση της θρόμβωσης σε ένα παιδί με μεταμόσχευση νεφρού και ανεπάρκεια παράγοντα VII:
Δίλημμα όσον αφορά στον ανασυνδυασμένο παράγοντα VIIa

M. Yalcin,1 A. Simsek,2 Y. Tabel,3 S.M. Dogan,2 T. Piskin2
1Department of General Surgery, Sanliurfa Mehmet Akif Inan Training and Research Hospital, Sanliurfa,
2Department of General Surgery, Turgut Ozal Medical Center, School of Medicine, Inonu University, Malatya,
3Division of Pediatric Nephrology, Turgut Ozal Medical Center, School of Medicine, Inonu University, Malatya, Τουρκία

Oι αιμορραγικές επιπλοκές σε χειρουργικούς ασθενείς με συγγενή ανεπάρκεια του παράγοντα VII είναι ένα σημαντικό πρόβλημα που απαιτεί θεραπεία αντικατάστασης, στην οποία ο ανασυνδυασμένος παράγοντας VIIa συνιστά θεραπεία πρώτης επιλογής λόγω μεγαλύτερης αποτελεσματικότητας και αποφυγής του κινδύνου λοίμωξης. Λόγω του κινδύνου αγγειακής θρόμβωσης, ο ανασυνδυασμένος παράγοντας VIIa μπορεί να οδηγήσει σε σοβαρές ανεπιθύμητες ενέργειες, περιλαμβανομένης της απώλειας του μοσχεύματος σε ασθενείς με μεταμόσχευση. Παρουσιάζουμε ένα αγόρι ηλικίας 7 ετών το οποίο υποβλήθηκε σε μεταμόσχευση νεφρού και το οποίο εμφάνισε νεφρική θρόμβωση μετά τη χορήγηση ανασυνδυασμένου παράγοντα VIIa λόγω ανεπάρκειας του παράγοντα VII.

Λέξεις ευρετηρίου: Ανασυνδυασμένος παράγοντας VIIa, Ανεπάρκεια παράγοντα VII, Θρόμβωση, Μεταμόσχευση νεφρού.


© Αρχεία Ελληνικής Ιατρικής