Τελ. ενημέρωση:

   03-Jun-2020
 

Αρχ Ελλ Ιατρ, 37(3), Μάιος-Ιούνιος 2020, 387-390

ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΥΣΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ

Εμφάνιση εξωπυραμιδικής συμπτωματολογίας ως επιπλοκή κοιλιοπεριτοναϊκής παροχέτευσης σε άρρενα ασθενή ηλικίας 12 ετών

Ι. Μάγρας,1 Ε. Παυλίδου,2 Α. Γκαμπέτα,2 Κ. Κούσκουρας,3 Μ. Παλαμπουγιούκη,2 Ε. Παύλου2
1Νευροχειρουργική Κλινική, Νοσοκομείο «ΑΧΕΠΑ», Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Θεσσαλονίκη,
2Β΄ Παιδιατρική Κλινική, Νοσοκομείο «ΑΧΕΠΑ», Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Θεσσαλονίκη,
3Ακτινολογικό Εργαστήριο, Νοσοκομείο «ΑΧΕΠΑ», Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Θεσσαλονίκη

Ο υδροκέφαλος αποτελεί μια από τις συχνότερες παθολογικές οντότητες του κεντρικού νευρικού συστήματος, με συχνότητα που υπολογίζεται σε 3–4/1.000 γεννήσεις. Η κοιλιοπεριτοναϊκή παροχέτευση αποτελεί τη θεραπεία εκλογής, ωστόσο ενέχει τον κίνδυνο εμφάνισης διαφόρων επιπλοκών. Περιγράφεται περίπτωση άρρενος ασθενούς, ηλικίας 12 ετών, με κοιλιοπεριτοναϊκή παροχέτευση λόγω αποφρακτικού υδροκεφάλου, ο οποίος εμφάνισε εξωπυραμιδική συμπτωματολογία. Η εξωπυραμιδική συμπτωματολογία σπάνια περιγράφεται ως επιπλοκή σε ασθενείς με κοιλιοπεριτοναϊκή παροχέτευση.

Λέξεις ευρετηρίου: Εξωπυραμιδικά, Επιπλοκές, Παιδιά, Παροχέτευση, Υδροκέφαλος.


© Αρχεία Ελληνικής Ιατρικής