Τελ. ενημέρωση:

   03-Jun-2020
 

Αρχ Ελλ Ιατρ, 37(3), Μάιος-Ιούνιος 2020, 367-375

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Υποβοηθούμενη αναπαραγωγή
Γνώση και αποδοχή στον πληθυσμό

Γ. Πιερράκος, Α. Σολωμού, Δ. Λατσού
Τομέας Κοινωνικής Πολιτικής, Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα «Διοίκηση και Διαχείριση Υπηρεσιών Υγείας και Κοινωνικής Φροντίδας», Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής, Αθήνα

ΣΚΟΠΟΣ H διερεύνηση των γνώσεων και των αντιλήψεων των γυναικών αναφορικά με την υπογονιμότητα και την ιατρικώς υποβοηθούμενη αναπαραγωγή, καθώς και η μελέτη της ύπαρξης συσχέτισης με τα δημογραφικά και τα κοινωνικοοικονομικά χαρακτηριστικά αυτών.

ΥΛΙΚΟ-ΜΕΘΟΔΟΣ Μια συγχρονική έρευνα διεξήχθη σε γυναίκες αναπαραγωγικής ηλικίας που διέμεναν μόνιμα στον νομό Αττικής από Αύγουστο έως και Οκτώβριο του 2017. Η δειγματοληψία που επιλέχθηκε ήταν η δειγματοληψία ευκολίας. Συνολικά δόθηκαν 250 ερωτηματολόγια και τελικά συμπληρώθηκαν 200, με βαθμό ανταπόκρισης 80%. Για τη συλλογή των δεδομένων χρησιμοποιήθηκε ερωτηματολόγιο κλειστού τύπου βασιζόμενο σε αντίστοιχες ξένες και ελληνικές έρευνες. Η στατιστική ανάλυση διενεργήθηκε με το λογισμικό πρόγραμμα Statistical Package for Social Sciences (SPSS), έκδοση 25.0.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ To 49% ανήκε στην ηλικιακή ομάδα των 35–43 ετών. Το 77% δεν είχε χρησιμοποιήσει στο παρελθόν τεχνικές ιατρικώς υποβοηθούμενης αναπαραγωγής (ΙΥΑ). Το 68% του δείγματος γνώριζε την ΙΥΑ >10 έτη. Το 29,3% απάντησε σωστά ως προς το ποσοστό των ζευγαριών που βίωναν την υπογονιμότητα. Σχετικά με τις αντιλήψεις των γυναικών για την ΙΥΑ, το 90,9% ήταν υπέρ της αντιμετώπισης της υπογονιμότητας με μεθόδους ΙYA. Το 68% πίστευε ότι οι τεχνικές που χρησιμοποιούνται δεν παραβιάζουν τη φύση. Οι γυναίκες ηλικίας >35 ετών και εκείνες που είχαν χρησιμοποιήσει την ΙΥΑ στο παρελθόν γνώριζαν την ύπαρξη ασφαλιστικής κάλυψης της ΙΥΑ στην Ελλάδα (p≤0,05). Επίσης, οι περισσότερο φιλελεύθερες γυναίκες αντιμετώπιζαν πιο θετικά την προσβασιμότητα των άγαμων γυναικών σε τεχνικές ΙΥΑ (p=0,001) και πίστευαν ότι οι τεχνικές ΙΥΑ δεν παραβιάζουν τη φύση (p=0,001). Τέλος, οι γυναίκες χωρίς παιδιά ήταν περισσότερο θετικές με τη λήψη ωαρίων από τρίτη δότρια (p=0,006).

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ Οι γυναίκες έχουν θετική στάση απέναντι στην ΙΥΑ για λόγους υγείας και όχι ευγονισμού. Αποδέχονται ότι η υποβοηθούμενη αναπαραγωγή είναι ένα επιστημονικό επίτευγμα αλλά παραμένουν επιφυλακτικές ως προς τις συνέπειές της. Η πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας θα μπορούσε να συμβάλλει στη δημιουργία ενός κοινωνικού δικτύου προστασίας μέσα από προγράμματα ενημέρωσης πολιτών σε τοπικό επίπεδο από ειδικά εκπαιδευμένο προσωπικό.

Λέξεις ευρετηρίου: Αντιλήψεις, Εξωσωματική γονιμοποίηση, Ιατρικώς υποβοηθούμενη αναπαραγωγή, Υπογονιμότητα.


© Αρχεία Ελληνικής Ιατρικής