Τελ. ενημέρωση:

   03-Jun-2020
 

Αρχ Ελλ Ιατρ, 37(3), Μάιος-Ιούνιος 2020, 354-360

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Διερεύνηση μυοσκελετικών διαταραχών και επιπέδων άγχους σε χειρουργούς ελληνικών νοσηλευτικών ιδρυμάτων

Μ. Tσεκούρα,1 Ε. Μπίλλη,1 Γ. Γκλιάτης,2 Ν. Ζέρης,1 Κ. Κάππας,1 Σ. Ξεργιά,1 Η. Τσέπης1
1Τμήμα Φυσικοθεραπείας, Σχολή Επιστημών Αποκατάστασης Υγείας, Πανεπιστήμιο Πατρών, Αίγιο
2Τμήμα Ορθοπαιδικής, Ιατρική Σχολή, Πανεπιστήμιο Πατρών, Πάτρα

ΣΚΟΠΟΣ Η διερεύνηση των μυοσκελετικών διαταραχών που σχετίζονται με την εργασία, καθώς και των επιπέδων άγχους σε δείγμα χειρουργών ιατρών ελληνικών νοσοκομείων.

ΥΛΙΚΟ-ΜΕΘΟΔΟΣ Τον πληθυσμό της μελέτης αποτέλεσαν 68 ιατροί χειρουργοί, ηλικίας 27–59 ετών (41±4,6 ετών), που εργάζονταν σε νοσοκομεία της Αττικής, της Αχαΐας και της Ρόδου. Οι συμμετέχοντες συμπλήρωσαν τρία ερωτηματολόγια: (α) Ερωτηματολόγιο με δημογραφικά χαρακτηριστικά και γενικές ερωτήσεις αιτιών, (β) γενικό ερωτηματολόγιο Nordic μυοσκελετικών παθήσεων (The General Nordic for the Musculoskeletal Symptoms Questionnaire) και (γ) ερωτηματολόγιο άγχους του Spielberger (State Trait Anxiety Inventory). Η στατιστική ανάλυση διενεργήθηκε με το λογισμικό πρόγραμμα Statistical Package for Social Sciences (IBM SPSS), έκδοση 20.0.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Σημαντική πλειοψηφία (82,3%) των συμμετεχόντων εμφάνισε τουλάχιστον μία μυοσκελετική διαταραχή το τελευταίο έτος. Το μεγαλύτερο ποσοστό ανέφερε την οσφυϊκή μοίρα (54,4%) ως την κύρια περιοχή ενόχλησης, με δεύτερη την περιοχή των ώμων (35,3%) και τρίτη αυτή της αυχενικής μοίρας (33,8%). Στη σύγκριση των αποτελεσμάτων μεταξύ γυναικών (n=19) και ανδρών (n=49), η οσφυϊκή ήταν η πρώτη περιοχή ενόχλησης και για τις γυναίκες (56,3%) και για τους άνδρες (53,8%). Το μεγαλύτερο ποσοστό ανέφερε ως αιτίες την κακή στάση (70,4%) και τις πολλές ώρες ορθοστασίας (77,8%). Η καταγραφή του παροδικού άγχους έδειξε ότι οι ερωτηθέντες είχαν μέτριο άγχος (μέση βαθμολογία=46,1).

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ Η έρευνα έδειξε ότι ένα αξιοσημείωτο ποσοστό των χειρουργών ιατρών εμφανίζει μία τουλάχιστον μυοσκελετική διαταραχή και η κύρια ενόχληση εντοπίζεται στην οσφυϊκή μοίρα της σπονδυλικής στήλης.

Λέξεις ευρετηρίου: Άγχος, Μυοσκελετικές διαταραχές, Χειρουργοί.


© Αρχεία Ελληνικής Ιατρικής