Τελ. ενημέρωση:

   02-Jun-2020
 

Αρχ Ελλ Ιατρ, 37(3), Μάιος-Ιούνιος 2020, 323-334

ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ

H θεραπεία υποκατάστασης με γ-σφαιρίνη στην αντιμετώπιση των πρωτοπαθών ανοσοανεπαρκειών
Συγκριτική ανάλυση των οδών χορήγησης

Χ. Σπανοπούλου,1 Θ. Κωνσταντινίδης,2 Χ. Τσίγαλου,3 Δ.Χ. Κασίμος1
1Παιδιατρική Κλινική, Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Αλεξανδρούπολης, Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης, Αλεξανδρούπολη
2Τμήμα Αιμοδοσίας, Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Αλεξανδρούπολης, Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης, Αλεξανδρούπολη
3Εργαστήριο Μικροβιολογίας, Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Αλεξανδρούπολης, Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης, Αλεξανδρούπολη

Η θεραπευτική χρήση της γ-σφαιρίνης αποτελεί ακρογωνιαίο λίθο στην πρόληψη των υποτροπιαζουσών λοιμώξεων σε ασθενείς με πρωτοπαθή ανοσοανεπάρκεια. Οι διαθέσιμες επιλογές χορήγησης του φαρμάκου περιλαμβάνουν την ενδοφλέβια (IVIG) και την υποδόρια (SCIG) οδό. Πολυάριθμες μελέτες αποδεικνύουν ισάξια αποτελεσματικότητα των δύο μεθόδων στην προστασία κατά των λοιμώξεων. Η μηνιαία ενδοφλέβια χορήγηση γ-σφαιρίνης έχει αποτελέσει την πρότυπη θεραπεία τις τελευταίες τρεις δεκαετίες. Παρ' όλα αυτά, σταδιακά η υποδόρια μορφή κερδίζει έδαφος και προτιμάται από τους κλινικούς ιατρούς, δεδομένης της μικρότερης συχνότητας συστηματικών ανεπιθύμητων ενεργειών, της ανεξαρτησίας από φλεβική πρόσβαση και της αυξημένης ευελιξίας που προσφέρει η δυνατότητα της κατ' οίκον και αυτοδιαχειριζόμενης από τον ασθενή χορήγησής της. Στην παρούσα ανασκόπηση αναφέρονται οι εξελικτικοί σταθμοί της θεραπείας υποκατάστασης με γ-σφαιρίνη και παρουσιάζονται τα ειδικά χαρακτηριστικά κάθε οδού χορήγησης, περιλαμβανομένης της φαρμακοκινητικής και των δοσολογικών τους σχημάτων. Ακόμη αναλύονται οι μεταξύ τους εγγενείς διαφορές, οι δυνατότητες και οι περιορισμοί κάθε μεθόδου, καθώς και τα κριτήρια για την επιλογή της προτιμότερης οδού. Αν και η SCIG συνιστά μια ασφαλή εναλλακτική για ασθενείς με δυσχερή φλεβική προσπέλαση και χαμηλή ανεκτικότητα στην ενδοφλέβια οδό, η καταλληλότερη οδός χορήγησης του φαρμάκου δεν είναι η ίδια για όλους τους ασθενείς. Οι διαφορετικές δυνατότητες κάθε οδού χορήγησης πρέπει να αξιολογούνται σε συνάρτηση με τα ειδικά χαρακτηριστικά της νόσου και τις προτιμήσεις του ασθενούς ώστε να εδραιώνεται το θεραπευτικό σχήμα που θα ικανοποιεί εκλεκτικά τις ανάγκες του.

Λέξεις ευρετηρίου: γ-σφαιρίνη (ΙgG), Ενδοφλέβια γ-σφαιρίνη (IVIG), Θεραπεία υποκατάστασης με γ-σφαιρίνη (ΘΥ), Πρωτοπαθείς ανοσοανεπάρκειες (ΠΑΑ), Υποδόρια γ-σφαιρίνη (SCIG).


© Αρχεία Ελληνικής Ιατρικής