Τελ. ενημέρωση:

   02-Mar-2020
 

Αρχ Ελλ Ιατρ, 37(2), Μάρτιος-Απρίλιος 2020, 273-274

ΒΡΑΧΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ

Η caveolin-1 συνιστά βιοδείκτη για αντίσταση στη θεραπεία με ακτινοβολία;

Y.B. Cihan, B. Tekin
Department of Radiation Oncology, Kayseri Education and Research Hospital, Kayseri, Τουρκία

H caveolin-1 διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στη διαμόρφωση των αλληλεπιδράσεων του ξενιστή του όγκου, υποστηρίζοντας την ανάπτυξη του όγκου, τις μεταστάσεις, την αντίσταση στη θεραπεία με ακτινοβολία και την επιβίωση των κυττάρων. Η CAV-1 μπορεί να είναι ένας νέος βιοδείκτης σε ασθενείς με καρκίνο που υποβάλλονται σε ακτινοθεραπεία προκειμένου να βελτιωθεί η κλινική πορεία. Η αναγνώρισή του ενδέχεται είναι σημαντική για την έγκαιρη διάγνωση κακοήθων νόσων, για την παρακολούθηση της πρόγνωσης σε ασθενείς και τη χορήγηση της κατάλληλης θεραπείας.

Λέξεις ευρετηρίου: Ακτινοθεραπεία, Βιοδείκτης, Caveolin-1.


© Αρχεία Ελληνικής Ιατρικής